Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8246/07.01.02/2021

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 146

 

 

§ 146

Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Enberg Heli

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Puheenjohtaja Mikko Laakson kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

 Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Valtuutettu Mari Anthoni ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 17.5.2021 valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuus laatia koirapalveluohjelma Espoon kaupungille. Samalla päivitettäisiin koiria ja koirien omistajia koskevat palvelut sekä ohjeet kaupungin internet -sivuille. Koirapalveluohjelmasta löytyisi palvelujen kuvaukset sekä sijainti kartalla. Ohjelmaan sisältyisi myös yleistietoa koiran kanssa kaupungissa asumisesta ja liikkumisesta sekä koiraa koskeva lainsäädäntö ja kaupunkilaisen koiranomistajan käyttäytymisohjeet.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut Espoon koira-aitausohjelman 2018-2028 ja palveluverkkotarkastelun osana Espoon viheralueohjelmaa.

 

Espoossa on vuonna 2021 21 kpl yleisiä koira-aitauksia, 1 aidattu koirauimaranta ja viime talvena Oittaalle toteutettu koirahiihtolatu. Koira-aitauksissa voi koiraa ulkoiluttaa kytkemättömänä, Toppelundin koirauimarannalla ja hiihtoladulla koirien tulee olla kytkettynä. Vuoden 2018-2021 aikana on toteutettu 2 uutta koira-aitausta, Tuuliniityn koira-aitaus ja Toppelundin koirauimaranta sekä perusparannettu 3 koira-aitausta; Saarnilaakso, Riilahti ja Karamzin. Koiralatuja hallinnoi ja ylläpitää Liikuntapalvelut.

 

Espoon kaupunki järjestää koirapalveluja tämän koira-aitaus ohjelman ja sitä täydentävien ohjeiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Yleisten alueiden koirapalvelut, kuten koira-aitaukset ja koirien uimarannat eivät ole lakisääteisiä palveluita.

 

Koira-aitausohjelmassa on tarkasteltu olevien koira-aitausten kunto ja perusparantamisen tarve, uusien koira-aitausten tarve 10-vuotiskaudelle ja maankäytön tai muusta syystä poistuvien koira-aitausten tilanne. Ohjelmaa laadittaessa tarkasteltiin mm. maankäyttöä, asukasmääriä, koira-aitausten saavutettavuutta sekä koirien määriä. Tietoja kerättiin myös käyttäjiltä nettikyselyllä, vastauksia saatiin 1315 kpl.

 

Koira-aitausohjelman 10-vuotiskauden kehittäminen keskitettiin koira-aitausten kunnostamiseen ja uusien aitausten rakentamiseen. Viime vuosina on noussut esiin erityisesti koirametsän perustamisen tarve ja talviajan ulkoilureittien kehittäminen. Näiden palvelujen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi koira-aitausohjelman päivityksen yhteydessä, joka on ohjelmoitu tehtäväksi vuonna 2022-2023. Päivitystyö tehdään asukkaiden ja käyttäjien kanssa yhteistyössä. Ulkoilureittiverkostoa on rakennettu ja sitä kehitetään ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisesti. Siinä merkittäville yhteysväleille tehdään rinnakkaisreitit, jotka mahdollistavat talvisin hiihtoladun rinnalle auratun reitin mm. koirien turvalliseen- ja konflikteja aiheuttamattomaan ulkoiluttamiseen.

 

 Espoon seudun ympäristöterveys vastaa eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Kaupungineläinlääkärin vastaanotolla Olarissa on tarjolla koirille ja muille kotieläimille virka-aikana peruseläinlääkäripalveluita sekä kiireellistä eläinlääkärinapua. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan ostopalveluna yliopistolliselta eläinsairaalalta. Vuonna 2020 Olarin vastaanotolla hoidettiin n. 2800 pieneläinpotilasta ja eläinsairaalan päivystyksessä noin 600 potilasta, joista espoolaisia koiria oli 391 kpl.  Praktiikkaa tekeviä kaupungineläinlääkäreitä on kaksi ja praktiikan ohessa puolet heidän työstään muodostuu eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnasta. Löytökoirien ja muiden löytöeläinten hoito on järjestetty Viikin Löytöeläintalossa, ostopalveluna Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä. Espoon alueella lisäksi useat yksityiset eläinlääkäriasemat tarjoavat eri alojen erikoiseläinlääkäripalveluita koirien omistajille.

 

Espoon kaupungin nettisivut ovat päivittymässä. Uusien sivustojen toivotaan palvelevan selkeämmin myös koiriin liittyvissä asioissa. Espoon kaupungin alueella toimii myös yksityisiä koiraharrastusseuroja. Esim. vuonna 2018 kaupungissa oli vuokralla 15 aluetta, joissa järjestettiin erilaista koiratoimintaa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 341

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 25.08.2021 § 76

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ehdotettavaksi edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa