Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10221/00.01.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 43

 

 

§ 43

Kulttuurilautakunnan kokousaikataulu syksylle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aaltonen Matti

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta pitää syksyn 2021 kokoukset seuraavasti:

Ti 26.10.2021
Ti 23.11.2021
Ti 14.12.2021

Kokoukset alkavat aiemmasta käytännöstä poiketen klo 17.00.

Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Kaupunginhallituksen kokoushuone (os. Virastopiha 2 C, 02070 Espoo).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin muutoksin.

 

 

Selostus Espoon kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Toimielimen kokousajasta ja -paikasta sekä kokouksen koollekutsumisesta todetaan:

 

-     Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

-     Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

-     Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

-     Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö osa II § 2 ja § 3)

 

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa