Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2021/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8448/05.00.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 67

 

 

§ 67

Suur-Espoonlahden terveysasematoiminnan väestöjako

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Knuuttila Heli

Jaakovlew-Markus Elina
Mustakari Anu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuualueen jakoa muutetaan siten, että Kivenlahden väestön terveysasemapalvelut siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024 alkaen.

 

Käsittely 

Värmälä Lehtosen kannattamana ehdotti. että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

"Palautetaan esitys uudelleen valmisteluun, jotta esityksessä voidaan huomioida seuraavat asiat: - Lautakunnan käsittelemä konsepti, jonka mukaisesti Espoonlahden terveysasemalla tarjotaan espoolaisille terveysasemapalvelujen lisäksi soveltuen mielenterveys- ja päihdepalveluja, fysioterapiapalveluja, aikuissosiaalityön palveluja, vanhusväestön neuvontaa ja palveluohjausta sekä suun terveydenhuollon palveluja. - varautuminen siihen, että Espoonlahden terveysaseman remontti viivästyy. - varautuminen asukasmäärän lisääntymiseen terveysaseman toiminta-alueella - lähipalvelun turvaaminen - vanhusneuvoston lausunnossaan esittämät asiat. - Kivenlahden terveysaseman välittömässä läheisyydessä olevien palvelujen kehittäminen ja mahdolliset toimitiloja koskevat muutokset muissa kaupungin palveluissa."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 12 äänellä 2 ääntä vastaan hylänneen Värmälän palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Asian käsittelyä jatkettiin.

 

Hyrkkö Värmälän kannattamana teki seuraavan ehdotuksen.

"Lautakunta kehottaa jatkovalmistelussa varmistamaan, että Kivenlahden väestölle on jatkossakin tarjolla tarvittavia lähipalveluita väestön (erityisesti ikäihmiset) tarpeiden mukaisesti ja että kulkuyhteydet alueen sisällä varmistetaan."

 

Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen.

" Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuualueen jakoa muutetaan siten, että Kivenlahden väestö siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024 alkaen. Siirrosta huolimatta Kivenlahdessa on jatkossakin terveyspalveluja."

 

Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen.

"Ehdotus hylätään."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.

 

Ensin äänestettiin Värmälän muutosehdotuksesta.

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Seuraavaksi äänestettiin Värmälän hylkäysehdotuksesta.

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 12 äänellä 2 ääntä vastaan hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuualueen jakoa muutetaan siten, että Kivenlahden väestön terveysasemapalvelut siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024 alkaen.

Lautakunta kehottaa jatkovalmistelussa varmistamaan, että Kivenlahden väestölle on jatkossakin tarjolla tarvittavia lähipalveluita väestön (erityisesti ikäihmiset) tarpeiden mukaisesti ja että kulkuyhteydet alueen sisällä varmistetaan.


Värmälä ja Lehtonen ilmoittivat asiassa eriävän mielipiteensä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Taustaa

 

Espoonlahden terveysasemalla tapahtui vesivahinko 13.4.2020. Terveysasema jouduttiin sulkemaan maanantaina 14.4. Asiasta on tiedotettu kuntalaisia sekä lautakuntaa 15.5. Lautakunnalle annettiin info 10.6 kokouksessa Espoonlahden terveysaseman tilannekatsauksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi terveysaseman tarveselvityksen peruskorjausta varten kokouksessaan 16.12.2020.

 

Espoonlahden terveysaseman kiinteistön vesivahingon vaikutuksia kiinteistön käyttäjille on selvitetty tiiviissä yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa. Kiinteistön kokonaistilanteen tarkennettua todettiin, että tilaa lähdetään hakemaan peruskorjaukseen. Peruskorjausta varten sosiaali- ja terveystoimessa lähdettiin valmistelemaan tarveselvitystä. Tarveselvitys pohjautuu sosiaali- ja terveystoimen valmistelemaan palveluiden sote-keskuskonseptiin. Sote-keskuskonsepti mallintaa miten asiakkaan näkökulmasta palveluiden tulisi nivoutua yhteen. Valmistelu pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön sote-keskusohjelmaan, Espoo-tarinaan ja palveluverkkopäätökseen. Konsepti on mallinnettu toimimaan myös modulaarisesti, jolloin se toimii eri alueiden palveluiden suunnittelun pohjana. Konsepti on sisällöltään yhtenevä Länsi-Uudenmaan sote-keskusmallin kanssa.

 

Väestöennusteen mukaan Suur-Espoonlahden alue kasvaa nopeammin (+18%) kuin koko Espoo  (+13%) vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin visiona on, että kaupungistumisen, metron ja uusien työ-, palvelu ja opiskelupaikkojen myötä Espoonlahdesta muodostuu merkittävä keskus koko Läntiselle Uudellemaalle. Suur-Espoonlahden väestömäärän on ennustettu kasvavan Espoon suurimmaksi vuoteen 2050 mennessä.

Suur-Espoonlahden väestö on tällä hetkellä 58 000, josta Kivenlahden terveysaseman väestön osuus on vajaa 21 000 asukasta.

 

Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen (2022-2024) yhteydessä kiinteistöön saneerataan tilat, jotka ovat sotekeskuskonseptin mukaiset. Tavoitteena on vastata asiakkaan eri palvelutarpeisiin monialaisesti. Peruskorjattavan Espoonlahden terveysaseman päätavoitteena on tarjota yhdenvertaiset, oikea-aikaiset ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle. Tällöin tulevassa sote-keskuksessa työskentelee suunnitelman mukaan lääkärien ja hoitajien lisäksi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen, avofysioterapian ja kuntoutuksen ja aikuisten sosiaaliohjauksen ammattilaiset sekä ikääntyneiden palveluohjaus. Suur-Espoonlahden remontoitava terveysasema tulee sisältämään laajan palveluvalikoiman sotepalveluita, mutta alueen kaikki sotepalvelut eivät mahdu tulevaan kiinteistöön. Suunterveydenhuollon laadukkaiden ja vaikuttavimpien palvelujen tuottamiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi palvelut kannattaa tuottaa suuremmissa yksiköissä.

 

Lautakunnalle esitetään, että Kivenlahden väestön terveysasemapalvelut siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024.

 

Yt-pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa