Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Toukokuun 2021 kuukausiraportti

6747/02.02.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 22.06.2021 § 218

 

 

§ 218

Vuoden 2021 toukokuun kuukausiraportti

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ojavuo Pia

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 toukokuun kuukausiraportin.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 1 Vuoden 2021 toukokuun kuukausiraportti

 

Espoon väestö oli helmikuun lopussa ennakkotietojen mukaan?294 100 asukasta. Väestö kasvoi?tammi-huhtikuun?aikana 1 330 asukkaalla,?mikä on 490 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tammi-huhtikuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto, 62 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 40 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen kahden prosentin verran.

Vaikka työttömyys on alhaisempi kuin vuosi sitten, on se huomattavasti korkeampi kuin juuri ennen koronarajoitusten alkua helmikuussa 2020. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti. Huhtikuun lopussa Espoossa työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 prosenttia, vuotta aiemmin 15,4 prosenttia. Työttömiä oli 17 252 henkilöä, 5 245 henkilöä vähemmän kuin koronapandemian sulkutoimien aikana vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 663 henkilöä, 3 003 enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Verotuloja yhteensä on kertynyt tammi-toukokuussa 751,5 milj. euroa, 85 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kunnallisveroa on tilitetty tammi-toukokuussa Espoolle 636 milj. euroa, joka on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun tilityksessä ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä olivat 5,5 prosenttia edellistä vuotta korkeammat ja tilitys sisälsi viime vuotta enemmän henkilöasiakkaiden ennakkoveroja ja lisäennakoita. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 1?350 milj. euroa, 33 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ennuste perustuu alkuvuoden toteumaan ja valtiovarainministeriön ja kuntaliiton arvioon ansiotulojen kehityksestä 2021.

 

Yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus nousi tammikuussa 44,34 prosenttiin (2020 noin 32,34), nosto aiheutti 40 milj. euroa yhteisöveron positiivista oikaisua kunnille. Tammikuussa otettiin käyttöön myös uudet?kuntakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2021.  Espoon jako-osuus nousi 6,94 prosentista 7,17 prosenttiin, jako-osuus perustuu vuosien 2018 ja 2019 valmistuneeseen verotukseen. Yhteisöveroa on tilitetty tammi-toukokuussa 101,3 milj. euroa, 40 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 165 milj. euroa, 15 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

 

Kiinteistöverossa siirryttiin vuonna 2020 jatkuvaan valmistumiseen, muutoksen takia osan yrityksistä kiinteistöveron 2. eräpäivä siirtyi vuodelle 2021. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 138 milj. euroa, 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa vuoden 2020 siirtymän takia.

Espoon valtionosuuspäätös oli yhteensä 137,6 milj. euroa, joka on 12,3 milj. enemmän kuin talousarviossa. Verorahoitusta yhteensä arvioidaan kertyvän 1?790 milj. euroa vuonna 2021.

 

Ulkoisia toimintatuottoja on tammi-toukokuussa kertynyt 168 milj. euroa, -18 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 400 milj. euroa vuonna 2021. Arvio ei edelleenkään sisällä STM koronavirusepidemian aiheuttamiin testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksiin saatavaa valtion avustusarviota, koska avustusperiaatteita ei ole vielä julkaistu.

 

Tammikuun alussa otetiin käyttöön uusi palkanlaskentajärjestelmä Sarastia365. Palkat on saatu työntekijöiden osalta pääosin korjattua ja henkilöstökulut on saatu tammi-toukokuun osalta siirtymään kirjanpitoon, mutta siirrot vaativat edelleen tarkistuksia ja korjauksia järjestelmään.

 

Ulkoisia toimintamenoja on tammi-toukokuussa kertynyt 834 milj. euroa, 7,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toimintamenoja ennustetaan maaliskuun tilanteessa kertyvän 54 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy noin 4 milj. eurolla mutta muutoin ylitys johtuu pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen arviosta koronan testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksista sekä sivistystoimen vuoden 2020 korona-avustusten mukaisesta toimintamenojen kasvusta.

 

Toukokuun lopun tilanteessa vuoden 2021 tuloksen arvioidaan asettuvan - 30 milj. euron tasolle. Ennustetta päivitetään vuoden 2 osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin korona-avustusten määräytymisperusteista ja maksuaikataulusta pitäisi olla enemmän tietoa.

 

Investoinnit ovat edenneet hyvin koronasuluista huolimatta. Toimitilainvestoinneissa Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeen toteutusta on väistösuunnittelun vuoksi siirretty myöhemmäksi ja vuoden 2021 määrärahatarve 7,7 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022. Monikon koulukeskus eteni vuonna 2020 suunniteltua nopeammin ja vuoden 2021 määrärahatarve alittuu 5,2 milj. eurolla. Muiden hankeryhmien osalta edetään talousarvion mukaisesti.

 

Kaupungin lainakanta (ilman konsernitilin saldoa) oli toukokuun lopussa 1, 1 miljardia euroa. Vuonna 2021 talousarviolainoja ei tarvitse nostaa täysimääräisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa