Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 225

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

 

Valmistelijat:

Erkinharju Ari, hankintajohtaja

Susi Victoria, hankintapäällikkö

 

Vaihde: 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

 

 

Käsittely Esittelijän estyneenä ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 1

Helsingin hallinto-oikeus on 7.5.2021 antanut ratkaisun Hankintakeskuksen erityisasiantuntijaa valintapäätöstä koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus katsoo ratkaisussaan, että asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muuten lainvastainen.

 

Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa esitetty selvitys ei osoita sellaista valittajan ja hankintajohtajan tai valittajan ja hankintapäällikön välistä kiistasuhdetta, jonka perusteella luottamus hankintajohtajan tai hankintapäällikön puolueettomuuteen olisi vaarantunut. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt perustetta katsoa, että hankintajohtaja tai hankintapäällikkö olisivat olleet esteellisiä valmistelemaan tai tekemään erityisasiantuntijan työsuhteen täyttämistä koskevaa päätöstä.

 

Kaupunginhallitus on valituksenalaisessa päätöksessään vastannut oikaisuvaatimuksessa esittämiin väitteisiin, jotka ovat koskeneet valittajan syrjintää. Valittajan asiassa esitetty selvitys ei osoita, että kaupunginhallituksen päätös on perustunut totuudenvastaisiin tai virheellisiin tietoihin.

 

Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019 ei näin olleen syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallitus on voinut hylätä valittajan oikaisuvaatimuksen.

 

Valitus Hallinto-oikeuden tutkituilta osin on hylätty.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa