Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

68/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 143

 

 

§ 143

Pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan Pirjo Silvánin (Kok. , Kirkkonummi) henkilökohtaisen varajäsenen Oiva Tynin (Kok., Kirkkonummi) tilalle Marko Karin (Kok., Kirkkonummi).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Oiva Tyni (Kok., Kirkkonummi) on 15.4.2021 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä perusteenaan poliittisesta toiminnasta luopuminen ja puolueen jäsenyydestä eroaminen. Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 26.4.2021 nimennyt Marko Karin (Kok., Kirkkonummi) pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen Pirjo Silvanin (Kok., Kirkkonummi) henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 1 §:n mukaan pelastuslaitoksen johtokunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvoston päätöksen (174/2002) mukaisen Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien 3.12.2002 tekemän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kuusi nimetään Espoon toimialueelta, johon kuuluvat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta, kaksi Lohjan toimialueelta, johon kuuluvat Karkkilan ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion ja Vihdin kunnat ja kaksi Raaseporin toimialueelta, johon kuuluvat Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta. Espoo nimeää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka valitaan Lohjan toimialueelta. Jäsenten kierrättämisestä eri kuntien kesken toimialueiden sisällä sopivat kunkin toimialueen kunnat keskenään erikseen. Mikäli paikkojen jakamisesta ei päästä sopijakuntien kesken sopimukseen, nimittää Espoo myös näiltä osin johtokunnan jäsenet ja varajäsenet asianomaisten kuntien nimeämistä ehdokkaista siksi ajaksi, kunnes paikkojen jakamisesta on päästy yksimielisyyteen.

 

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka suostunut ottamaan toimen vastaan.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Pelastuslaitoksen johtokunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä neljä (4).

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Tasa-arvolain estämättä johtokunnan varajäseneksi voidaan valita nainen tai mies.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa