Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6757/01.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 146

 

 

§ 146

Terveyspalvelujen johtajan viran (vakanssinumero 333102) vakinainen täyttäminen terveyspalvelujen tulosyksikössä, työavain 02-267-21

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rinne Jyrki REKRY

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus valitsee sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen tulosyksikön terveyspalvelujen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 333102) Markus Paanasen ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.8.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja päätti julistaa terveyspalvelujen tulosyksikön terveyspalvelujen johtajan vakinaisen viran haettavaksi (Henkilöstösääntö 5 §). Virka on ollut haettavana 22.2.2021 - 15.3.2021 (klo 15.45 mennessä).

 

Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä seuraavilla verkkosivustoilla: kaupungin intranet- ja internet-sivut, TE-toimisto, Monster, Oikotie, Duunitori, Kuntarekry ja LinkedIn. Lisäksi tilattiin Oikotien sosiaalisen median kampanja.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamis- ja hallintotehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaamista, kykyä arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja johtaa muutosta, strategista näkemystä ja suurten kokonaisuuksien hallintaa, valmentavaa johtamisotetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista sekä ruotsin ja englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä arvostetaan vahvaa talousosaamista ja sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan kentän tuntemusta sekä näyttöjä digitalisaation ja terveysteknologian mahdollistaman palvelujen kehittämisen johtamisesta ja hyvinvoivan henkilöstön näkemistä tärkeänä voimavarana.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 7537,58 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa kokemuslisää ja rahapalkan lisäksi tehtävään kuuluu auto- ja puhelinetu.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, hakijoiden haastatteluihin sekä virkaan sopivuuteen, josta on pyydetty psykologiset henkilöarvioinnit. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 27 henkilöä. Hakijayhteenveto (rekrytoinnin loppuraportti) on liitteenä.

 

Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemukset ja hakijoiden vertailu) henkilöarviointeineen ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen tekivät perusturvajohtaja Sanna Svahn ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat seitsemän hakijaa: Teppo Heikkilä, Susanna Laitsaari, Markus Paananen, Miina Pulkkinen, Iina Vartia, Piia Vuorela ja Pilvi Österman.

Haastatelluista neljä kutsuttiin jatkamaan rekrytointiprosessia ja henkilöarviointiin: Susanna Laitsaari, Markus Paananen, Iina Vartia ja Piia Vuorela. Sanna Svahn ja Jyrki Rinne kävivät henkilöarvioinnin tulokset läpi yhdessä henkilöarvioinnin suorittaneen yrityksen Psycon Oy:n edustajien kanssa.

 

Susanna Laitsaari, Markus Paananen, Iina Vartia ja Piia Vuorela kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka tekivät perusturvajohtaja Sanna Svahn, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström, vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström, vs. talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne.

Hakijoiden arviointi

 

Kärkihakijat arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:

 

- toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaaminen (Paananen ja Vuorela ansioituneimmat suhteessa tehtävän mittakaavaan ja toimintaympäristöön),

- kyky arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja johtaa muutosta (Laitsaari ja Paananen ansioituneimmat tällä osa-alueella),

- strateginen näkemys ja suurten kokonaisuuksien hallinta (Paananen ansioitunein tällä osa-alueella),

- valmentava johtamisote ja hyvät yhteistyötaidot (Laitsaari ja Paananen ansioituneimmat tällä osa-alueella),

- talousosaaminen (kaikki kärkihakijat viran edellyttämällä tavalla vahvoja tällä osa-alueella),

 - sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan kentän tuntemus (Paananen ansioitunein tällä osa-alueella),

- näytöt digitalisaation ja terveysteknologian mahdollistaman palvelujen kehittämisen johtamisesta (Paananen ja Vartia ansioituneimmat tällä osa-alueella)

- hyvinvoivan henkilöstön näkeminen tärkeänä voimavarana (Paananen ansioitunein tällä osa-alueella)

 

Haastattelujen perusteella tehdyt havainnot olivat yhdensuuntaisia henkilöarvioinnin kanssa. Arvioitaessa hakijoita hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella soveltuu Markus Paananen hakijoista parhaiten virkaan.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa