Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

1/00.02.01/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 25.05.2021 § 30

 

 

§ 30

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Maiju

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston 26.4.2021 hyväksymät toivomukset:

§ 47
Esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin hyväksyminen

- Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi, huomioitaisiin myös entistä vahvemmin ja laajemmin kaikki esteettömyysasiat, esim. aistikuormituksen kanssa haasteita kokevat neurokirjon lapset, nuoret ja aikuiset, kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.

- Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi huomioitaisiin myös yrittäjät kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.

§ 49
Valtuustoaloite Karhusaaresta vetovoimainen kohde kulttuurihistorialtaan arvokasta ympäristöä sekä luontoa vaalien ja hyödyntäen (Pöydälle 25.1.2021, 15.2.2021 ja 22.3.2021)

- Valtuusto toivoo, että Karhusaaresta kehitetään mahdollisimman ripeästi alueen ainutlaatuisuus huomioiden nykyistä elävämpi ja monipuolisempi luontoa ja kulttuuria arvostava kohtauspaikka. Valtuusto toivoo eri tahot laajasti osallistavassa kehittämistyössä selvitettävän, onko hankkeeseen saatavissa EU-rahoitusta.

- Valtuusto toivoo, että virkistyskäytön lisääntyessä kaupunki ohjaa liikkumista Karhusaaressa esimerkiksi opastein kulumiselle herkkien luontoarvojen turvaamiseksi.

- Valtuusto toivoo, että Karhusaaren rakennusten vuokrausastetta pyritään nostamaan ja alueen elinvoimaa taiteen, kulttuurin ja vapaa-ajan paikkana sekä matkailukohteena kehitetään luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen hyvässä yhteistyössä alueen toimijoiden, yritysten, yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.

- Valtuusto toivoo, että espoolaisille asukkaille ja yhdistyksille järjestetään keskustelutilaisuus Karhusaaren alueen suunnitelmista sekä niiden toimeenpanosta siten, että ne palvelevat kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

- Valtuusto toivoo, että kaupunki pyrkii aktiivisesti ottamaan kokonaisvastuun Karhusaaren alueen ja toimintojen kehittämisestä kaupungin eri toimialojen, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden hyvässä yhteistyössä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

- Valtuusto toivoo, että aluetta kehitetään sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla mm. erilaisilla kumppanuusmalleilla. Valtuusto toivoo, että kaupunki on hyvä yhteistyökumppani ja mahdollistaja uudenlaisille toimijoille ja toimintatavoille.

§ 50
Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista (Pöydälle 22.3.2021)

- Valtuusto toivoo, että kestävän kehityksen budjetointi otetaan mahdollisimman pian osaksi kaupungin talouden suunnittelua ja että sitä kehitetään yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa, riittävä osaaminen varmistaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastaukset ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

Valtuuston pöytäkirja 26.4.2021 on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa