Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6010/02.05.06/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 19

 

 

§ 19

Espoon kaupungin irtautuminen UNA Oy:stä (kh-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jyrkkä Maria

Nieppola Tommi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus päättää Espoon kaupungin irtautumisesta UNA Oy:stä seuraavan neuvottelutuloksen mukaisesti:

1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeet 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle.
2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.
3.  Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tausta

 

UNA Oy on sote-alan toimijoiden yhteinen yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 12.3.2018. Yhteistyössä on mukana 20 sairaanhoitopiiriä, 1 maakunta, 4 in-house yhtiötä ja 5 kaupunkia.

 

Espoon kaupunginhallitus päätti 26.11.2018 UNA Oy:n osakkeiden hankinnasta 30 000 eurolla. Osakkeiden hankinnan perusteena oli Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan, hankintakeskuksen ja tietohallinnon valmistelijoiden näkemys siitä, että Espoon kaupungin on käytännössä hankalaa tehdä UNA-hankintoihin liittyviä ostoja ilman suoraa osakkuutta yhtiössä. Osakkuus mahdollistaisi palveluostot, mutta ei velvoittaisi niihin.

 

UNA-konsortiossa tehtävä kehittämistyö toteutetaan ohjelmina sekä ohjelmiin kuuluvina hankkeina, projekteina ja hankintoina. UNA:n SOTE ICT-yhteistyö keskittyy kolmeen kärkihankkeeseen: UNA Lomake, UNA Ydin ja UNA Kaari.  Espoo liittyi erillisillä hankintapäätöksillä ja sopimuksilla mukaan kaikkiin em. hankkeisiin. 

UNA-konsortiolla on ollut haasteita edistää kaikkia em. hankkeita. Tähän on muun muassa vaikuttaneet merkittävät aikatauluhaasteet, konsortion jäsenten erilaiset intressit ja tahtotilat.

 

UNA-Kaari-hankkeen tilanteen muuttuessa Espoo arvioi loppuvuodesta 2019, ettei tule saamaan hankkeen kautta sen alkuperäisten tavoitteiden mukaista ratkaisua. Tämän jälkeen kaupunginhallitukselle tehtiin esitys Apottiin liittymisestä, mutta kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 ettei Apottiin liitytä.

 

Espoon irtisanoutuminen UNA-sopimuksista ja neuvotteluprosessi sen ehdoista

 

Espoo irtisanoutui ilmoituksellaan 25.6.2020 UNA hallintamallia koskevasta sopimuksesta ja kaikista muista UNA ytimeen liittyvistä sitoumuksista.

 

Espoo, UNA Oy ja osa yhtiön omistajista olivat eri mieltä irtisanoutumismahdollisuudesta ja sen ehdoista. Asiasta neuvoteltiin useaan otteeseen pääsemättä ratkaisuun. Yleisesti ottaen neuvotteluja on kuvattu haastaviksi sekä ilmapiiriltään että sisällöltään. 

 

Espoon kaupungin edustajat esittivät 30.9.2020 seuraavaa UNA Oy:lle:

-          Kaupunki on valmis luopumaan omistuksestaan

-          Kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.

-          Kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

 

Asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi perustettiin UNA Oy:n osakaskokouksen 11.11.2020 päätöksen mukaisesti puolueeton sovintoryhmä. Sovintoryhmä perehtyi tilanteeseen ja kävi myös keskustelun 16.12.2020 Espoon kaupungin edustajien kanssa.

 

Sovintoryhmä ehdotti 7.1.2021 UNA Oy:lle, että yhtiön osakaskokous hyväksyisi seuraavan: 

  1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeet 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle. 
  2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen. 
  3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka. 

 

Sovintoesitys toimitettiin omistajille 5.2.2021 osana UNA Oy:n ja omistajien sekä omistaja-asiakkaiden välisten sopimusten uusimista. Espoon edustajat eivät ole ilmaisseet prosessin kuluessa vastustavansa sovintoehdotusta.

 

UNA Oy on ilmoittanut tarvitsevansa pikimmiten, osakeyhtiölain mukaisen omistajien yksimielisen päätöksen todentamiseksi, Espoon kaupungilta päätöksen esitetystä sovintoesityksestä, joka sisältää Espoota koskevan osakassopimuksen keskeyttämisen ja siihen liittyvän osakkeista luopumisen.

 

Käytännössä kaikki muut UNA Oy:n osakkaat ovat jo tehneet päätökset omissa toimielimissään sovintoesityksen hyväksymisestä.

 

Sovintoesityksen vaikutukset

 

 

Espoon kaupunki luopuu oikeuksistaan UNA Oy:ssä, jolloin sillä ei oikeutta maksamaansa kehityspanokseen tai tulevaisuudessa syntyviin tuloksiin. Osakkeet luovutetaan vastikkeetta yhtiölle, mikä tarkoittaa osakkeiden arvon alaskirjausta kaupungin kirjanpidossa.

 

Espoon kaupunki on maksanut UNA Oy:lle yhteensä yli miljoona euroa.

-          520 279 eur vuonna 2019

-          493 916 eur vuonna 2020

 

Hankkeille tästä on maksettu ja taseeseen aktivoitu yhteensä 622 804 euroa, josta vuonna 2020 aktivoitiin taseeseen 365 969 euroa.

-          Lomake 45 614,79 euroa 

-          Ydin 559 733,59 euroa ja

-          Kaari 17 456,33 euroa.

 

Taseeseen aktivoidut erät on kirjattava alas, sillä kaupunki ei tule saamaan kehittämispanoksista hyötyä. Alaskirjaukset tehdään kuluvan vuoden kirjanpitoon ja niiden tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä n. 652 804 euroa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa