Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5609/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 129

 

 

§ 129

Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vepsäläinen Hannele

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus

1
asettaa kuluvan valtuustokauden 2021 ajaksi Espoon veteraaniasiain neuvottelukunta -nimisen toimikunnan ja valitsee siihen seitsemän varsinaista jäsentä ja seitsemän varajäsentä seuraavasti:

Järjestöjen edustajat

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet

Espoon sotaveteraanit ry  Espoon sotaveteraanit ry
Yrjö Viitasaari  Hannu Viitanen

Espoon sotaveteraanit ry  Espoon sotaveteraanit ry
Karin Tuukkanen  Hannu Viitanen

Esbo-Grankulla krigsveteraner rf Esbo-Grankulla krigsveteraner rf
Siv Waenerberg  Ulf Johansson

Espoon-Kauniaisten-  Espoon-Kauniaisten-
Kirkkonummen sotainvalidit ry Kirkkonummen sotainvalidit ry
Pertti Jauhiainen  Aarne Komscha

Kaupungin edustajat

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet

Vanhusten palvelut  Vanhusten palvelut
Vanhusten palvelujen johtaja Asiakasohjauksen päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelut  Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Vammaispalvelupäällikkö

Terveyspalvelut  Terveyspalvelut
Terveyspalvelujen johtaja  Ylilääkäri

Konsernihallinto
Turvallisuuspäällikkö

2
nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi perusturvajohtaja Sanna
Svahnin.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Selostus Veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasäännön mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa veteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla tarvittaessa lausuntoja viranomaisille ja toimialoille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa edustettuina olevien osapuolten välistä tiedon kulkua. Tehtävänsä toteuttamista varten neuvottelukunta seuraa veteraanien oloja ja niiden kehitystä.

 

Neuvottelukunnan tehtäväalueina ovat etenkin veteraanien terveydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalihuolto, asuntoasiat ja muut kunnalliset palvelut sekä veteraanien arvostukseen liittyvät asiat.

 

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajana perusturvajohtaja sekä seitsemän jäsentä ja varajäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen. Näistä jäsenistä neljä edustaa espoolaisia veteraanijärjestöjä ja kolme kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköitä.

 

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii perusturvajohtajan nimeämä kaupungin palveluksessa oleva henkilö.

 

Kaupunginhallitus on asettanut veteraaniasiain neuvottelukunnan 26.8.2019 § 87 toimikaudeksi 2019-2020. Neuvottelukunta on tarpeen asettaa nyt uudella päätöksellä valtuustokauden loppuajaksi.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa