Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6624/01.01.03/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 127

 

 

§ 127

Sivistystoimen johtajan avoimen viran hoitajan valinta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sarekoski Kimmo

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus valitsee Harri Rinta-ahon sivistystoimen johtajan avoimen viran (vakanssinumero 440677) määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.6.2021-31.12.2022, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittava aloittaa virassa.

Virkasuhteessa ei noudateta koeaikaa, sillä valittava on hoitanut virkaa jo aiemmin määräaikaisena ajalla 10.12.2018-31.5.2021. Virkasuhteessa noudatetaan molemmin puolin kahden kuukauden irtisanomisaikaa.
 
Viran palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Valittavan kanssa solmittua johtajasopimusta tarkistetaan vastaavasti.

 

 

Käsittely Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 mom. 1-kohta).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Selostus Sivistystoimen johtajan virka tuli avoimeksi vuoden 2018 lopulla, kun silloinen viranhaltija siirtyi eläkkeelle. Avoimen viran määräaikaiseksi johtajaksi nimitettiin Harri Rinta-aho siihen saakka, kunnes kaupungin organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja tehtäväjärjestelyjä koskeva suunnittelu olisi saatu valmiiksi ja niistä olisi tehty tarvittavat päätökset.

Espoon kaupungin luottamus- ja viranhaltijaorganisaation arviointi ja kehittäminen -selvitystyössä oli asetettu tavoitteeksi, että Espoon kaupungin uusi luottamus- ja viranhaltijaorganisaatio tulee voimaan uuden valtuustokauden alussa 1.6.2021. Uudistus toteutuu alkaen 1.8.2021, mutta esille on tullut muita perusteita vielä jatkaa määräaikaista järjestelyä. Avoimen viran määräaikaista hoitoa on syytä jatkaa organisaatiomuutoksen toimeenpanon sujuvuuden varmistamiseksi, koronakriisin hoidon ja siihen liittyvän PKS-yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi sekä hyvinvointialueita koskevan valmistelun vuoksi siten, että viranhoito jatkuu suunnitellun Länsi- Uudenmaan soten toiminnan aloitukseen eli vuodenvaihteeseen 2022-2023 saakka.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä toimialan tuntemus, johtamistehtävissä hankittu hyvä kokemus sekä kielitaitosäännön mukainen kielitaito.

 

Tehtävän menestyksellisen hoidon edellytyksiksi on tunnistettu strateginen ajattelu, muutosjohtajuus sekä kokemus palveluprosessien ja henkilöstön johtamisesta. Lisäksi verkostojen johtamisen osaamisesta ja kumppanuuksien hallinnasta on hyötyä tehtävän hoidossa.

 

Harri Rinta-aho on organisaatiossa tunnettu ja arvostettu johtaja, ja hän on suoriutunut sivistystoimen johtajan tehtävästä kiitettävästi. Hänen osaltaan täyttyvät sekä kelpoisuusvaatimukset että hänellä on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarpeelliset kyvyt ja taidot.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa