Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


1856/02.05.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2021 § 52

 

 

§ 52

Viisivuotiaan maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa (kh-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mattila Virpi

Bigos Lucia
Peltonen Anne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että viisivuotiaasta lapsesta, joka osallistuu ainoastaan 20 viikkotunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa, maksettavan palvelusetelin arvo on puolet (kerroin 0,5) palvelusetelin enimmäisarvosta.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoo on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin kokeiluun elokuusta 2019 alkaen. Vaikka kokeilu päättyy 31.7.2021, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten palvelujen vuoden 2021 talousarvioon sisältyy, että maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta järjestetään edelleen vuonna 2021 viisi vuotta täyttäville lapsille kokeilun ajalle määritellyin perustein kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa.

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2021. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan mukaan palvelusetelin arvon määräytymisessä ja tarkistamisessa sovelletaan samaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä.

 

Viisivuotiaista lapsista suurin osa on varhaiskasvatuksessa yli 20 tuntia viikossa. Maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus otetaan huomioon palvelusetelin perheen osuuden (omavastuuosuus) laskennassa vastaavalla tavalla, kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskennassa. Perheen maksama osuus on pienempi kuin se olisi ilman maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta.

 

Vertailu maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksesta omavastuuosuuteen. Maksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta:

 

Omavastuuosuus, kun lapsella ei ole maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta

Omavastuuosuus, kun lapsella on 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta

Lapsen varhaiskasvatusaika viikossa

%-osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Lapsen maksullinen varhaiskasvatusaika viikossa

Osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

vähintään 35h/vk

100 %

vähintään 25h/vk

80 %

yli 25h alle 35 h/vk

80 %

yli 15h alle 25 h/vk

60 %

enintään 25 h/vk

60 %

enintään 15 h/vk

35 %

 

Perheen omavastuuosuus vähennetään palvelusetelin lapsikohtaisesta enimmäisarvosta. 20 viikkotunnin maksuttomassa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista varhaiskasvatuksen palveluntuottaja saa tällöin suuremman osuuden palvelusetelin enimmäisarvosta Espoon kaupungilta kuin saisi ilman maksutonta varhaiskasvatusta. Palveluntuottaja laskuttaa vastaavasti asiakkaalta pienemmän osuuden. Palveluntuottajan perimään hintakaton mukaiseen lisämaksuun maksuttomalla 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksella ei ole vaikutusta, ellei palveluntuottaja itse päätä periä pienempää lisämaksua näistä lapsista.

 

Esitys

 

Palvelusetelipäiväkodeissa voi olla 5-vuotiaita lapsia, jotka osallistuvat ainoastaan maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusaikaan liittyvissä kertoimissa ei tällä hetkellä ole kerrointa tällaiselle vaihtoehdolle.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 16.2.2021 §33, että esiopetuksesta palveluntuottajalle maksettava korvaus on puolet (kerroin 0,5) palvelusetelin enimmäisarvosta. Esiopetusta on 20 tuntia viikossa kuten viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että viisivuotiaan lapsen, joka osallistuu palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa ainoastaan 20 viikkotunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen, palvelusetelin arvo on puolet (kerroin 0,5) palvelusetelin enimmäisarvosta. Tällöin perheen maksama omavastuuosuus setelin arvosta on 0 % (0 euroa).

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa