Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5103/10.02.02/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2021 § 50

 

 

§ 50

Sivistystoimen lausunto (Kiviruukki) osayleiskaavaehdotuksesta, alue 840400

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Toivonen Auli

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen lausunnon Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksesta.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Niemisen ja Wallsin kannattamana teki seuraavan toivomusesityksen:

 

"Alueelle tulee varata myös tiloja kulttuurille. Taiteen talon mahdollisuutta sijoittua Kiviruukkiin tulee selvittää."

 

Puheenjohtaja Niemisen, Wallsin ja Kajavan kannattamana teki seuraavan toivomusesityksen:

 

"Lautakunta toivoo, että Kiviruukin palveluverkon aluevaraukset ovat riittävät huomioimaan läntisen Espoon päiväkoti, koulu ja lukiotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Jo tällä hetkellä julkisten palveluiden osuus on alimitoitettu tarpeeseen nähden."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ensimmäinen toivomusesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan toinen toivomusesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimen lausunnon Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksesta.

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti toivomuksenaan, että alueelle tulee varata myös tiloja kulttuurille. Taiteen talon mahdollisuutta sijoittua Kiviruukkiin tulee selvittää.

Lisäksi lautakunta toivoo, että Kiviruukin palveluverkon aluevaraukset ovat riittävät huomioimaan läntisen Espoon päiväkoti, koulu ja lukiotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Jo tällä hetkellä julkisten palveluiden osuus on alimitoitettu tarpeeseen nähden.

 

 

Selostus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki 16.2.2021 valmistelukehotuksen, jossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että sivistystoimi paremmin ennakoi voimakkaasti kasvavan Espoonlahden peruskoulu- ja lukiotilatarpeet. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Kiviruukkiin varataan riittävästi y-tontteja varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion käyttöön. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että lautakunnalla on mahdollisuus lausua Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta.

 

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimivaltaan kuuluu tehtäväalueensa osalta tilahankkeiden tarveselvitykset ja antaa lausunnot hankesuunnitelmista sekä tehdä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle esitykset palveluverkon ja sen muutoksien vaikutuksista toimitiloihin. Osayleiskaavasta annetut lausunnot eivät kuulu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimivaltaan.

 

Sivistystoimi toteaa oheismateriaalina olevassa lausunnossaan, että Kiviruukin palveluverkko varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen osalta on riittävä lausunnossa mainittujen tarkennusten toteutuessa sillä edellytyksellä, että aluevaraukset esitetään riittävinä tarkemmassa suunnittelussa. 

 

Lukion osalta sivistystoimi pyytää lautakunnan toiveiden mukaisesti kaupunkisuunnittelukeskusta tutkimaan mahdollisia sijainteja Kiviruukin alueella. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa