Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 03.03.2021/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

1757/00.02.01/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 § 41

 

 

§ 41

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Träskelin Heidi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

merkitsee tiedoksi valtuuston 7.12.2020 hyväksymät toivomukset:

§ 172
Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen, osittain pöydälle 3.12.2020

- Valtuusto toivoo, että vanhempainyhdistysten ylläpitämät nettobudjetoidut päiväkodit saisivat jatkaa halutessaan nykyisillä sopimuksilla toistaiseksi, ainakin kolmen vuoden ajan, jotta nähdään, miten alkava setelikäytäntö toimii.

- Valtuusto toivoo, että oppilas- ja opiskeluhuollon resurssien riittävyyttä seurataan vuonna 2021 erityisen tarkkaan, jotta koronaepidemian vaikutuksia lapsiin ja nuoriin kyetään tarvittaessa torjumaan parantamalla oppilashuollon saatavuutta.

- Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuus pyytää tarjouspyynnöt koulukuljetuksiin kahteen osoitteeseen niille oppilaille, jotka asuvat Espoossa kahdessa eri osoitteessa, kun koulukuljetusten hankintasopimus seuraavan kerran kilpailutetaan.

- Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittää miten Espoo pystyisi vaikuttamaan valtioon ja mahdollisiin muihin toimijoihin siten että Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Kelloseppäkoulun toiminta voidaan turvata tulevaisuudessa.

§ 173
Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

- Valtuusto toivoo, että osavuosikatsauksessa tarkastellaan toimialakohtaisesti myös tilavuokria ja -kustannuksia siten että tarkastelussa tulee esille myös pois luovutettujen tilojen kustannukset, niin kauan kun tiloilla ei ole muuta käyttöä, kaikkien tilojen korjausvelka ja sopimuksista syntyvät irtisanomis- ja irtautumiskustannuksia

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastauksen ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

Valtuuston päätökset 7.12.2020 on luettavissa kokonaisuudessaan valtuuston pöytäkirjasta.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa