Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 30.03.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

1/00.02.01/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 30.03.2021 § 18

 

 

§ 18

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Maiju

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston 7.12.2020 hyväksymät toivomukset:

§ 172
Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen, osittain pöydälle 3.12.2020

- Valtuusto toivoo, että Ison Omenan ja Kalajärven palvelutorien yhteisten kustannusten jakautumisen perusteita ja kohdentumista oikeudenmukaisesti selvitetään.

- Valtuusto toivoo, että Karhusaaren rakennusten vuokrausastetta pyritään nostamaan ja alueen elinvoimaa taiteen, kulttuurin ja vapaa-ajan paikkana sekä matkailukohteena kehitetään luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen yhteistyössä alueen toimijoiden ja kuntalaisten kanssa.

- Valtuusto toivoo, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa Espoo edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä, ylläpitämällä ja edistämällä kulttuuritoimintaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaisesti.

§ 173
Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

- Valtuusto toivoo, että osavuosikatsauksessa tarkastellaan toimialakohtaisesti myös tilavuokria ja -kustannuksia siten että tarkastelussa tulee esille myös pois luovutettujen tilojen kustannukset, niin kauan kun tiloilla ei ole muuta käyttöä, kaikkien tilojen korjausvelka ja sopimuksista syntyvät irtisanomis- ja irtautumiskustannuksia

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastaukset ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

Valtuuston pöytäkirja 7.12.2020 on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa