Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 30.03.2021/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5236/02.05.01/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 30.03.2021 § 15

 

 

§ 15

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämiin avustuksiin vuonna 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta hyväksyy selostusosassa esitetyt toimintatavat koskien koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia Espoon kaupungin kulttuuriavustuksiin.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja teki Hagerlundin, Finströmin, Langin, Hanhelan ja Rajanin kannattamana seuraavan lisäysesityksen:

 

"Kulttuurilautakunta edellyttää, että kulttuurin tulosyksikkö selvittää seuraavat asiat:

-          Yksittäisten taiteilijoiden tukeminen ammatinharjoittamisessa ja sen kehittämisessä pandemian aikana, kun esitykset, näyttelyt ja erilaiset projektit eivät toteudu.

-          Tällä hetkellä tyhjillään olevien tilojen hyödyntäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

-          Erilaiset keinot tukea taiteilijoita ja koko taidekenttää pandemian aikana."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan

lisäysesitys hyväksyä. Koska lisäysesitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta

1
hyväksyi selostusosassa esitetyt toimintatavat koskien koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia Espoon kaupungin kulttuuriavustuksiin.

2
edellyttää, että kulttuurin tulosyksikkö selvittää seuraavat asiat:
- Yksittäisten taiteilijoiden tukeminen ammatinharjoittamisessa ja sen kehittämisessä pandemian aikana, kun esitykset, näyttelyt ja erilaiset projektit eivät toteudu.
- Tällä hetkellä tyhjillään olevien tilojen hyödyntäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Erilaiset keinot tukea taiteilijoita ja koko taidekenttää pandemian aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

 Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa edelleen merkittävästi espoolaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaan. Voimassa olevat rajoitustoimenpiteet liittyvät julkisten kokoontumisten ja tapahtumien rajoittamiseen sekä muun muassa museoiden, teattereiden, kulttuuritalojen, kirjastojen ja harrastustilojen sulkemiseen. Ohjeistukset ja suositukset koskevat myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita Espoossa.

 

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta tukee edelleen jatkuvassa koronatilanteessa kulttuuritoimijoita linjaamalla vuoden 2021 kulttuuriavustuksista seuraavasti:

 

  Ammattimaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden vuosiavustukset

 

Koronapandemiasta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020 kokouksessaan (§ 66 Vuosiavustukset ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhteisöille vuodelle 2021) vuodelle 2021 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan sulkeminen tai peruuntuminen johtuu koronaviruspandemiasta tai toimintaa on jouduttu muuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista tämän pandemian vuoksi.

 

Vuoden 2022 vuosiavustusten valmistelussa tullaan huomioimaan vuodelle 2021 myönnettyjen vuosiavustusten käyttö sekä kullekin ammatillisille taide- ja kulttuuritoimijalle koronapandemiasta aiheutuneet taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

 

  Kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset

 

Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020 kokouksessaan (§ 67 Vuosiavustukset kulttuuriyhdistyksille vuodelle 2021) vuodelle 2021 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan muutokset, sulkeminen tai peruuntuminen johtuvat koronaviruspandemiasta.

 

  Kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset

 

Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020 kokouksessaan (§ 68 Vuosiavustukset kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2021) vuodelle 2021 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan muutokset, sulkeminen tai peruuntuminen johtuvat koronaviruspandemiasta.

 

Liitteiden toimittaminen kulttuurin vuosiavustushakemukseen vuodelle 2022

 

Vuodelle 2022 haettavien kulttuurin vuosiavustusten hakemuksen liitteet voi koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta toimittaa ilman yhteisön vuosikokouksen vahvistusta. Hakemuslomake liitteineen tulee kuitenkin toimittaa asetetussa määräajassa, myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 

Vuosikokouksen vahvistamat liitteet toimitetaan Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikköön mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edellä mainittu poikkeustila ei enää vaikuta yhteisöjen toimintaan. Vuosiavustushakemuksesta ei tehdä päätöstä ilman vahvistettuja asiakirjoja.

 

  Projektiavustukset

 

Mikäli avustettava hanke ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, esimerkiksi koronatilanteeseen liittyvän poikkeustilan jatkuessa, hankkeen siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella ottamalla yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.

 

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty (avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Jos hankesuunnitelma koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi muuttuu, tulee avustuksen saajan olla yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön ennen hankkeen toteutusta.

 

Jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

 

  Taideapurahat ja ammattitaiteilijan työskentelyapuraha

 

Mikäli taiteellinen työskentely ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, esimerkiksi koronatilanteeseen liittyvän poikkeustilan jatkuessa, työskentelyn siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella ottamalla yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.

 

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty (avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Jos työsuunnitelma koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi muuttuu, tulee apurahan saajan olla yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön.

 

Jos avustusta saanut työskentely peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty apuraha maksaa takaisin.

 

  Ohjeistusten seuraaminen

 

Kulttuurilautakunta kehottaa edellä mainittujen avustusten saajia seuraamaan koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja -ohjeita sekä olemaan avustettavaa toimintaa koskevien muutosten osalta yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön.

 

 

ätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa