Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.03.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Äänestyslistat § 59
Oheismateriaali
  Valtuustoaloite 19.10.2020

6336/11.01.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 59

 

 

§ 59

Valtuustoaloite Espoon ilmastohätätilajulistuksesta (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rönkkönen Sanna

Laitala Pasi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Tiina Elon ja 19 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon ilmastohätätilanjulistuksesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Vuornos Elon kannattamana ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun siten, että Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on hiilineutraali 2030.

 

Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Espoo yhtyy kansainväliseen ilmastohätätilajulistukseen.

 

Guzenina Aaltosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan, jotta aloitteen vastauksessa voidaan huomioida ilmastoiltakoulun puitteissa saatu tieto ja keskustelu.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty palautusehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Vuornoksen ja Partasen palautusehdotusten välillä ja sen jälkeen voittanut asetetaan vastakkain Guzeninan palautusehdotuksen kanssa. Tämän jälkeen äänestetään, palautetaanko asia vai ei.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 7 äänellä 7 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus palautti aloitteen uudelleen valmisteluun siten, että Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on hiilineutraali 2030.

 

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Tiina Elo ja 19 muuta valtuutettua ovat jättäneet 19.10.2020 valtuustoaloitteen Espoon ilmastohätätilajulistuksesta. Aloitteessa esitetään, että Espoon kaupunki julistaa ilmastohätätilan.

 

Espoon ilmastohätätilajulistus

 

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Kaupunkien rooli niin kasvihuonekaasujen tuottajana kuin hillintä- ja sopeutumistoimien edistäjänä kasvaa väestön keskittyessä kaupunkeihin.

 

Ilmastohätätilan julistuksella kaupungit tunnustavat vastuunsa aktiivisina toimijoina ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Espoo etsii edelläkävijänä ratkaisuja kaupunkien ilmastohaasteisiin yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Omalla aktiivisella toiminnallaan kaupunki haluaa innostaa myös asukkaitaan ja kumppaneitaan ratkaisemaan ilmastohaastetta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edelläkävijänä Espoo etsii ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön myös muualla maailmassa.

 

Julistamalla ilmastohätätilan Espoo osoittaisi ottavansa ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen vakavasti. Espoo varmistaa omassa toiminnassaan, että kaupungin ilmastotavoitteet saavutetaan asetetussa aikataulussa ja että päätökset sekä toimenpiteet ovat linjassa hiilineutraalisuustavoitteiden kanssa.

 

Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on nimittänyt Espoon yhdeksi kaupungeista, jotka ansiokkaasti ovat jatkaneet ilmastonmuutoksen torjumista koronatilanteesta huolimatta. Espoo on noussut mukaan maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalle vuonna 2020. Viime vuonna ylimpään luokkaan listattiin maailmanlaajuisesti 88 kaupunkia.

 

Espoo on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja jäljelle jäävän osuuden kompensoimista. Espoo vähentää päästöjään 60 toimenpiteellä, jotka on tunnistettu kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen alaisesta Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmasta (SECAP). Kaupunki kartoittaa aktiivisesti uusia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite voidaan saavuttaa. Ilmastotoimien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti valtuustolle. Kaupunki tulee kehittämään tapoja, joilla ilmastotoimien etenemistä ja päästötavoitteen saavuttamista on helppo seurata.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa