Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.03.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 74

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 8.2.2021

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 1.2.2021

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 15.2.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 22.2.2021 § 8

Kielilisien myöntäminen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 22.2.2021 § 9

Määräaikainen tehtävälisä, Elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikkö,

työllisyyspalvelut

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 12.2.2021 § 2

Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta sidosyksikköhankinta

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.2.2021 § 7

Rahoituksen hakeminen Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteiden

edistämiseksi

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.2.2021 § 8

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisrahoituksen hakeminen Talent Boost -

toimenpideohjelman tavoitteiden edistämiseksi

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.2.2021 § 9

Lausunto Etevan kuntayhtymän tilapäiselle valiokunnalle

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 23.2.2021 § 11

Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100)

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.2.2021 § 12

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Finnoon

Pysäköinti I:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.2.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 23.2.2021 § 13

Konsernihallinnon toimintaohjeen tarkistaminen

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 23.2.2021 § 11

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021 § 10

Mielenterveys ja päihdepalveluiden asiakkaiden vaativan tehostetun palveluasumisen hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021 § 9

Turun kaupungin ja Espoon kaupungin yhteishankinta: Autonomisen liikenteen kehittämispolku

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021 § 8

Tapahtumatekniikan ja -rakentamisen hankinta Hankintaoikaisupäätös

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021 § 7

Tietotekniikkakoulutuksen hankinta

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 10.2.2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.2.2021 § 10 Vanhusten palvelujen erityisasiantuntijan tehtävän (vakanssi 231003) muuttaminen kotihoidon aluepäällikön tehtäväksi määräaikaisesti ajalle 1.2.2021 - 31.10.2022

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 11 Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 23.2.2021 § 12 Kielilisän myöntäminen sosiaali- ja terveystoimessa 2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.2.2021 § 4 salainen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.2.2021 § 5 salainen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.2.2021 § 6 Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 19.2.2021 § 4 Sosiaali- ja terveystoimen tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet 18.2.2021 alkaen

 

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 16.2.2021

 

Svenska  rum  -lautakunnan pöytäkirja 18.2.2021

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 3.2.2021

 

Kulttuurilautakunnan 9.2.2021 pöytäkirja

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.2.2021 § 6 Rekrytointilisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 7 Määräaikaisen lisän myöntäminen päiväkodin varajohtajina toimiville henkilöille

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 8 Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 12.2.2021 § 7 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta, optiokauden käyttöönotto 1.8.2021 - 31.7.2022

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 11.2.2021 § 11 Päätös yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan erityisen osan päivittämisestä

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 18.2.2021

 

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 18.2.2021

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.2.2021

 

Rakennuslautakunnan pöytäkirja 16.2.2021

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 3.2.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 2 Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 3 Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 4 Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa