Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.03.2021/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Aktieägaravtal
Oheismateriaali
  Osakassopimuksen suomennos

6825/00.04.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 69

 

 

§ 69

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kujala Riina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus:

1
hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen, kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

2
oikeuttaa sivistystoimen johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Prakticum).

 

Ennen alla kuvattua osakeantia Prakticumin omistajat olivat Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Sipoon kunta ja Kauniaisten kaupunki. Osakeannin jälkeen päätöksen osakkeiden merkitsemisestä ovat tehneet lisäksi Lapinjärven kunta ja Porvoon ja Loviisan kaupungit. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 240 (n. 10 %).

 

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) ovat 11.1.2019 solmineet luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan luovuttamisesta Prakticumille. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

 

Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta osakeannista Itä-Uudenmaan kunnille/kaupungeille Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi ja Myrskylä. Liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täyttyneet ja suunnattu osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Prakticumin osakkeita.

 

Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistusosuuksista syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta osakeannista 24.6.2020. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta, jotka merkittiin seuraavasti:

-          215 osaketta Porvoon kaupungille

-          145 osaketta Loviisan kaupungille

-          10 osaketta Lapinjärven kunnalle

-          10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

 

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 2380.

 

Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Prakticumin vanhojen omistajien välillä on tarkoitus tehdä tarvittavat osakekaupat, jotta omistusosuudet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Espoon kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä 48 osaketta Folkhälsanille. Osakkeiden myynti viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan osakassopimuksen.

 

Osakassopimuksesta on käyty neuvotteluja uusien ja vanhojen osakkeenomistajien kesken vuoden 2020 aikana. Liitteenä olevan osakassopimusluonnoksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

 

-          Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.

-          Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä. Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa tarkistetaan siten, että se vastaa omistuspohjaa ja omistajien osakeomistusta.

-          Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Espoon käytössä on yksi hallituspaikka, kuten aiemminkin. Hallituksen puheenjohtajan paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.

-          Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinointikokoukseen vähintään kerran lukukaudessa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 9

 

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1
hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen, kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

2
oikeuttaa sivistystoimen johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

 

 

Käsittely Käsiteltiin § 11 jälkeen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa