Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Asemapiirros

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Asemapiirros

363/10.03.02/2021

 

 

 

 

 

 

§ 19

Uudisrakennuslupa 2020-2113 Kanttiinitie 6

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-50-200-5

Kanttiinitie 6

LINTUVAARA

02680 ESPOO

Pinta-ala 5375.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AP-1 Asuinpientalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

2149.9 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Op Tonttirahasto Ky c/o Op Kiinteistösijoitus Ky
PL 1068
00013 OP
Asunto Oy Espoon Kaarlenvaltikka c/o Kastelli-talot Oy
PL 455
90101 OULU
 

Toimenpide

Rakennetaan kaksi paritaloa (1,4) ja neljä rivitaloa (2,3,5,6) sekä kolme autokatosta (7,8,9). Rakennustyön aloitusoikeushakemus.

Pääsuunnittelija:    Kalkkinen Mikko arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103901917R

229.0

229.0

410.0

2

2

103901920U

470.0

470.0

850.0

2

3

103901921V

471.0

471.0

850.0

2

4

103901919T

229.0

229.0

410.0

2

5

1039019305

740.0

500.0

2390.0

2

6

1039019316

470.0

470.0

850.0

2

7

1039019327

57.0

0.0

0.0

1

8

103901922W

83.0

0.0

0.0

1

9

1039019349

95.0

26.0

50.0

1

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
 

Lausunnot

Naapurien kuuleminen, 4kpl

17.12.2020

.

Kaupunkimittausyksikkö

04.12.2020

Puoltava

Kaupunkikuvatoimikunta

 

Puoltava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset, 16kpl

Valtakirja, 3kpl

Tekninen ennakkoesittely pohjarakenne

Kaupparekisteriote, As Oy Espoon Kaarlenvalti

Pääsuunnittelijan yhteenveto

Hankkeen suunnittelijat

Rakennetyypit

Hankeselostus

Väestönsuojapiirustukset - Väestönsuojapiirustus, rasitteella tontilla 4

Selvitys naapurien kuulemisesta - Naapurin kuuleminen, tontti 49-50-200-6

HSY:n liitoskohtalausunto

Maanvuokraussopimus

Pohjatutkimus

Kerrosalalaskelma

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Talotekniikan korjattavuus

Asemakaavamääräykset

Pohjarakenteet ennen luvan hakemista

Katukorkeusilmoitus

Selvitys rakennusjätteestä

Pintavesisuunnitelma ennen luvan hakemista

Julkisivumateriaalit

Rak ja talotekn. suun.tehtävien ja työnjohdon

Rakennetekniikka ennen luvan hakemista

Rivitalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake

Kiinteistörekisteriote, 49-50-200-5

Kaupparekisteriote, Kastelli-talot Oy

Kosteudenhallintaselvitys

Lainhuutotodistus, 49-50-200-5

Pinnantasaussuunnitelma

Muistio, RVV 8.9.2020

Kaupunkikuvallinen esittelyaineisto

Pihasuunnitelma

Ilmanvaihto ennen luvan hakemista

Käyttöturvallisuus pääpiirustuksissa

Rakennuslupakartta

Akustisen suunnittelun perusteet

Autokatokset

Hulevesisuunnitelma

Rasitesopimus

Vesi- ja viemärilaitteistot ennen luvan hakem

Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo A-F

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: PT A, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT B, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT C, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: PT D, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT E, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT F, 49-50-200-5

Sähköinen liite: Asemapiirustus - Asemapiirustus

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo C

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo E

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo F

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo D

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo A

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo B

Hankekuvaus

Kerrosalalaskelma

Suostumus yleisen alueen käyttöön; suostumus hulevesien purkamiselle avo-ojaan

Vähäinen poikkeama, luonnontilaisena hoidettava alue

Rakennustyön aloittamisoikeus panttia vastaan

Rakennetyypit

Naapurin suostumus, 50200-2

Pihasuunnitelma

Pintavesisuunnitelma - Pinnantasaussuunnitelma

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Haetaan lupaa rakentaa kaksi paritaloa ja neljä rivitaloa sekä kolme autokatosta. Uusia asuntoja on 21 kpl. Haetaan lupaa aloittaa rakennustyöt (maanrakennus- ja louhintatyöt sekä perustusten tekeminen) ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Aloitusoikeutta perustellaan kahden hankkeen kokonaisaikataululla, sillä tämän hankkeen rakentaminen liittyy jo myönnetyn luvan rakentamiseen osoitteessa Kanttiinitie 10.

Kiinteistöllä on voimassa oleva maisematyölupa 2020-1752-T.

ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti on asemakaavassa AP-1 asuinpientalojen korttelialuetta, johon saa rakentaa erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Asuinrakennusten kerrosluku on kaksi. Erikseen osoitetulla ap-1 alueella tulee rakennukset massoitella pienipiirteisesti ja asuntorunko huoneistokohtaisesti porrastaen. Autopaikat tulee sijoittaa hajautetusti, vähintään puolet niistä tulee varustaa katoksin ja puiston puoleisilla osilla pääasiassa asuntokohtaisina talleina tai katoksina.

Rakennusoikeutta on osoitettu 2150 kem2. Lisäksi saa rakentaa asuntojen käyttöön tulevia yksikerroksisia varasto- viherhuone- ja yhteistiloja sekä autotalleja enintään 10 % (215 kem2).

Tontti sijaitsee Lintuvaaran itäreunalla Painiityn alueella. Rinnetontilla on huomattavia korkeuseroja.

Alueelle on laadittu Espoon Painiitty lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma.

RAKENNUSHANKE
Hanke on suunniteltu kaksikerroksisina 2-6 asuntoa käsittävinä asuinrakennuksina. Rakentamiseen käytetään yhteensä 2422 kem2. Varsinainen rakennusoikeus 2150 kem2 käytetään kokonaan. Kokonaiskerrosalasta on asemakaavan mahdollistamaa lisärakennusoikeutta 180 kem2 ja MRL 115 §:n mahdollistamaa rakennusoikeuden ylitystä 92 kem2.

Julkisivujen päämateriaali on puu. Rakennukset on verhoiltu vaalealla, leveällä vaakapaneelilla, tehosteena on käytetty harmaan ja okran sävyisiä panelointeja. Asuntoihin liittyvien varastotilojen julkisivut ovat tummaa pystypaneelia. Autokatosten julkisivumateriaalina on tumman sävyinen pystypaneeli. Kaksikerroksisia asuntoja on 21 kpl. Asunnoilla on omat erilliset ulkoiluvälinevarastot sekä avoterassi tai parveke. Lisäksi jokaisen asunnon toisessa kerroksessa on ranskalainenparveke. Kaikki asunnot on varustettu saunalla Kattomuoto on pulpettikatto.

Autopaikat sijoittuvat kolmeen erilliseen katokseen sekä kahdelle avopaikoitusalueelle.

Keskelle tonttia on suunniteltu yhteinen leikki- ja oleskelualue. Tontin läpi kulkee tontteja 4, 5 ja 6 palveleva piharaitti.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Tukimuuri ja siihen liittyvä pinnantasaus ulottuvat vähäisissäärin alueelle, joka on merkitty asemakaavassa luonnontilaisena hoidettavaksi, mikä johtuu pihatien korkeusasemasta ja kulkureittien esteettömästä toteutuksesta.

Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut rakennusten sijoittelua tontilla.

Rakennus D on lähempänä kuin 4 metriä naapurin rajasta, johon naapuri on antanut suostumuksen.

 

Esitettyjä poikkeamia asemakaavasta voidaan pitää vähäisenä.

AUTOPAIKAT, POLKUPYÖRÄPAIKAT JA VÄESTÖSUOJA
Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap asuinkerrosalan 85 m2 kohti eli yhteensä 26 ap. Rakennetaan 26 ap, joista 15 katoksessa ja 11 kattamatonta autopaikkaa. Yksi kattamaton autopaikka on le-ap mitoitettu. Autopaikat on hajautettu tontille kolmeen osaan.

Viereisen tontin 4 S1-luokan väestösuojasta on varattu rasitesopimuksella täyden rakennusoikeuden perusteella 2150 kem2 * 0,02 = 43 m2 varsinaista suojatilaa tälle hankkeelle.

ESTEETTÖMYYS
Asuntojen sisäänkäynnit ja tontin kulkuyhteydet on suunniteltu esteettömiksi. Liikuntaesteisille on osoitettu yksi ap.

MUUT SELVITYKSET
Hankkeelle on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori. Hulevesien hallintaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat on laadittu samoin kuin akustisen suunnittelun periaatteet asiakirja.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut hanketta ehdoin. Tontin ahtaudesta ja haasteellisista korkeusoloista johtuen tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyden toteutumiseen, hulevesien hallintaan, piha-alueen riittävään kasvillisuuteen sekä tukimuurien ja maaston muotoiluun tontinrajojen läheisyydessä. Talousrakennukset suositellaan toteutettaviksi viherkattoisina. Rakennusmassojen yläräystäiden puoleisten korkeiden otsapintojen keventämiseen tulee kiinnittää huomiota. Suositellaan tutkittavaksi loivempaa kattokulmaa ja korkeampien ja suurempien ikkunoiden käyttöä leikkialueen turvallisuuteen ja rajaamiseen liikennealueen suuntaan tulee kiinnittää huomiota.

Hanketta on kehitetty kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon mukaisesti. Talousrakennuksia ei toteuteta viherkattoisina.

RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET
Rasitesopimus on päivitetty 2.10.2020 koskien tontteja 4, 5, ja 6. Sopimuksessa on sovittu mm. seuraavista seikoista:

- Tonteilla 4 ja 5 on yhteinen väestönsuoja, joka sijaitsee tontilla 4.
- Kulku tonteille 4 ja 6 tapahtuu tontin 5 kautta.
- Johtorasite tontin 5 kautta tonteille 4 ja 6.
- Tontin 6 käyttäminen tontin 5 huoltamiseen
- Tontin 4 hulevesien johtaminen tonttien 5 ja 6 alueelle
- Tontilla 4 olevien rakennusten sijoittaminen alle 4 metrin päähän tontin 5 rajasta ilman palo-osastointia.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, eikä heillä ole ollut huomautettavaa. MRL 133 § 2. momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

 

Lupa myönnetään.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 144§:n nojalla myönnetään lupa maanrakennus- ja louhintatöille sekä perustusten tekemiselle ennen kuin lupa saa lainvoiman. Samalla hyväksytään hakemuksessa esitetty 50 995 euron suuruinen vakuus.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
pintavesisuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Työmaavesien käsittelyssä on noudatettava Espoon kaupungin työmaavesiopasta
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika.
 


 

Ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa tulee perustaa rasitteina toista kiinteistöä rasittavat 2.10.2020 päivätyn rasitesopimuksen mukaiset oikeudet.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 117§, 133§, 135§, 144§, 175§

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Outi Niskanen, puh. 046 877 2259

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

363/10.03.02/2021

 

 

 

 

 

 

§ 19

Uudisrakennuslupa 2020-2113 Kanttiinitie 6

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-50-200-5

Kanttiinitie 6

LINTUVAARA

02680 ESPOO

Pinta-ala 5375.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AP-1 Asuinpientalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

2149.9 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Op Tonttirahasto Ky c/o Op Kiinteistösijoitus Ky
PL 1068
00013 OP
Asunto Oy Espoon Kaarlenvaltikka c/o Kastelli-talot Oy
PL 455
90101 OULU
 

Toimenpide

Rakennetaan kaksi paritaloa (1,4) ja neljä rivitaloa (2,3,5,6) sekä kolme autokatosta (7,8,9). Rakennustyön aloitusoikeushakemus.

Pääsuunnittelija:    Kalkkinen Mikko arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103901917R

229.0

229.0

410.0

2

2

103901920U

470.0

470.0

850.0

2

3

103901921V

471.0

471.0

850.0

2

4

103901919T

229.0

229.0

410.0

2

5

1039019305

740.0

500.0

2390.0

2

6

1039019316

470.0

470.0

850.0

2

7

1039019327

57.0

0.0

0.0

1

8

103901922W

83.0

0.0

0.0

1

9

1039019349

95.0

26.0

50.0

1

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
 

Lausunnot

Naapurien kuuleminen, 4kpl

17.12.2020

.

Kaupunkimittausyksikkö

04.12.2020

Puoltava

Kaupunkikuvatoimikunta

 

Puoltava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset, 16kpl

Valtakirja, 3kpl

Tekninen ennakkoesittely pohjarakenne

Kaupparekisteriote, As Oy Espoon Kaarlenvalti

Pääsuunnittelijan yhteenveto

Hankkeen suunnittelijat

Rakennetyypit

Hankeselostus

Väestönsuojapiirustukset - Väestönsuojapiirustus, rasitteella tontilla 4

Selvitys naapurien kuulemisesta - Naapurin kuuleminen, tontti 49-50-200-6

HSY:n liitoskohtalausunto

Maanvuokraussopimus

Pohjatutkimus

Kerrosalalaskelma

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Talotekniikan korjattavuus

Asemakaavamääräykset

Pohjarakenteet ennen luvan hakemista

Katukorkeusilmoitus

Selvitys rakennusjätteestä

Pintavesisuunnitelma ennen luvan hakemista

Julkisivumateriaalit

Rak ja talotekn. suun.tehtävien ja työnjohdon

Rakennetekniikka ennen luvan hakemista

Rivitalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake

Kiinteistörekisteriote, 49-50-200-5

Kaupparekisteriote, Kastelli-talot Oy

Kosteudenhallintaselvitys

Lainhuutotodistus, 49-50-200-5

Pinnantasaussuunnitelma

Muistio, RVV 8.9.2020

Kaupunkikuvallinen esittelyaineisto

Pihasuunnitelma

Ilmanvaihto ennen luvan hakemista

Käyttöturvallisuus pääpiirustuksissa

Rakennuslupakartta

Akustisen suunnittelun perusteet

Autokatokset

Hulevesisuunnitelma

Rasitesopimus

Vesi- ja viemärilaitteistot ennen luvan hakem

Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo A-F

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: PT A, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT B, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT C, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: PT D, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT E, 49-50-200-5

Energiatodistuksen liite - Uusi rakennus: RT F, 49-50-200-5

Sähköinen liite: Asemapiirustus - Asemapiirustus

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo C

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo E

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo F

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo D

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo A

Sähköinen liite: Energiaselvitys ja -todistus - Energiaselvitys, todistus ja lähtötiedot, Talo B

Hankekuvaus

Kerrosalalaskelma

Suostumus yleisen alueen käyttöön; suostumus hulevesien purkamiselle avo-ojaan

Vähäinen poikkeama, luonnontilaisena hoidettava alue

Rakennustyön aloittamisoikeus panttia vastaan

Rakennetyypit

Naapurin suostumus, 50200-2

Pihasuunnitelma

Pintavesisuunnitelma - Pinnantasaussuunnitelma

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Haetaan lupaa rakentaa kaksi paritaloa ja neljä rivitaloa sekä kolme autokatosta. Uusia asuntoja on 21 kpl. Haetaan lupaa aloittaa rakennustyöt (maanrakennus- ja louhintatyöt sekä perustusten tekeminen) ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Aloitusoikeutta perustellaan kahden hankkeen kokonaisaikataululla, sillä tämän hankkeen rakentaminen liittyy jo myönnetyn luvan rakentamiseen osoitteessa Kanttiinitie 10.

Kiinteistöllä on voimassa oleva maisematyölupa 2020-1752-T.

ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti on asemakaavassa AP-1 asuinpientalojen korttelialuetta, johon saa rakentaa erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Asuinrakennusten kerrosluku on kaksi. Erikseen osoitetulla ap-1 alueella tulee rakennukset massoitella pienipiirteisesti ja asuntorunko huoneistokohtaisesti porrastaen. Autopaikat tulee sijoittaa hajautetusti, vähintään puolet niistä tulee varustaa katoksin ja puiston puoleisilla osilla pääasiassa asuntokohtaisina talleina tai katoksina.

Rakennusoikeutta on osoitettu 2150 kem2. Lisäksi saa rakentaa asuntojen käyttöön tulevia yksikerroksisia varasto- viherhuone- ja yhteistiloja sekä autotalleja enintään 10 % (215 kem2).

Tontti sijaitsee Lintuvaaran itäreunalla Painiityn alueella. Rinnetontilla on huomattavia korkeuseroja.

Alueelle on laadittu Espoon Painiitty lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma.

RAKENNUSHANKE
Hanke on suunniteltu kaksikerroksisina 2-6 asuntoa käsittävinä asuinrakennuksina. Rakentamiseen käytetään yhteensä 2422 kem2. Varsinainen rakennusoikeus 2150 kem2 käytetään kokonaan. Kokonaiskerrosalasta on asemakaavan mahdollistamaa lisärakennusoikeutta 180 kem2 ja MRL 115 §:n mahdollistamaa rakennusoikeuden ylitystä 92 kem2.

Julkisivujen päämateriaali on puu. Rakennukset on verhoiltu vaalealla, leveällä vaakapaneelilla, tehosteena on käytetty harmaan ja okran sävyisiä panelointeja. Asuntoihin liittyvien varastotilojen julkisivut ovat tummaa pystypaneelia. Autokatosten julkisivumateriaalina on tumman sävyinen pystypaneeli. Kaksikerroksisia asuntoja on 21 kpl. Asunnoilla on omat erilliset ulkoiluvälinevarastot sekä avoterassi tai parveke. Lisäksi jokaisen asunnon toisessa kerroksessa on ranskalainenparveke. Kaikki asunnot on varustettu saunalla Kattomuoto on pulpettikatto.

Autopaikat sijoittuvat kolmeen erilliseen katokseen sekä kahdelle avopaikoitusalueelle.

Keskelle tonttia on suunniteltu yhteinen leikki- ja oleskelualue. Tontin läpi kulkee tontteja 4, 5 ja 6 palveleva piharaitti.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Tukimuuri ja siihen liittyvä pinnantasaus ulottuvat vähäisissäärin alueelle, joka on merkitty asemakaavassa luonnontilaisena hoidettavaksi, mikä johtuu pihatien korkeusasemasta ja kulkureittien esteettömästä toteutuksesta.

Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut rakennusten sijoittelua tontilla.

Rakennus D on lähempänä kuin 4 metriä naapurin rajasta, johon naapuri on antanut suostumuksen.

 

Esitettyjä poikkeamia asemakaavasta voidaan pitää vähäisenä.

AUTOPAIKAT, POLKUPYÖRÄPAIKAT JA VÄESTÖSUOJA
Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap asuinkerrosalan 85 m2 kohti eli yhteensä 26 ap. Rakennetaan 26 ap, joista 15 katoksessa ja 11 kattamatonta autopaikkaa. Yksi kattamaton autopaikka on le-ap mitoitettu. Autopaikat on hajautettu tontille kolmeen osaan.

Viereisen tontin 4 S1-luokan väestösuojasta on varattu rasitesopimuksella täyden rakennusoikeuden perusteella 2150 kem2 * 0,02 = 43 m2 varsinaista suojatilaa tälle hankkeelle.

ESTEETTÖMYYS
Asuntojen sisäänkäynnit ja tontin kulkuyhteydet on suunniteltu esteettömiksi. Liikuntaesteisille on osoitettu yksi ap.

MUUT SELVITYKSET
Hankkeelle on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori. Hulevesien hallintaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat on laadittu samoin kuin akustisen suunnittelun periaatteet asiakirja.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut hanketta ehdoin. Tontin ahtaudesta ja haasteellisista korkeusoloista johtuen tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyden toteutumiseen, hulevesien hallintaan, piha-alueen riittävään kasvillisuuteen sekä tukimuurien ja maaston muotoiluun tontinrajojen läheisyydessä. Talousrakennukset suositellaan toteutettaviksi viherkattoisina. Rakennusmassojen yläräystäiden puoleisten korkeiden otsapintojen keventämiseen tulee kiinnittää huomiota. Suositellaan tutkittavaksi loivempaa kattokulmaa ja korkeampien ja suurempien ikkunoiden käyttöä leikkialueen turvallisuuteen ja rajaamiseen liikennealueen suuntaan tulee kiinnittää huomiota.

Hanketta on kehitetty kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon mukaisesti. Talousrakennuksia ei toteuteta viherkattoisina.

RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET
Rasitesopimus on päivitetty 2.10.2020 koskien tontteja 4, 5, ja 6. Sopimuksessa on sovittu mm. seuraavista seikoista:

- Tonteilla 4 ja 5 on yhteinen väestönsuoja, joka sijaitsee tontilla 4.
- Kulku tonteille 4 ja 6 tapahtuu tontin 5 kautta.
- Johtorasite tontin 5 kautta tonteille 4 ja 6.
- Tontin 6 käyttäminen tontin 5 huoltamiseen
- Tontin 4 hulevesien johtaminen tonttien 5 ja 6 alueelle
- Tontilla 4 olevien rakennusten sijoittaminen alle 4 metrin päähän tontin 5 rajasta ilman palo-osastointia.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, eikä heillä ole ollut huomautettavaa. MRL 133 § 2. momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

 

Lupa myönnetään.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 144§:n nojalla myönnetään lupa maanrakennus- ja louhintatöille sekä perustusten tekemiselle ennen kuin lupa saa lainvoiman. Samalla hyväksytään hakemuksessa esitetty 50 995 euron suuruinen vakuus.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
pintavesisuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Työmaavesien käsittelyssä on noudatettava Espoon kaupungin työmaavesiopasta
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika.
 


 

Ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa tulee perustaa rasitteina toista kiinteistöä rasittavat 2.10.2020 päivätyn rasitesopimuksen mukaiset oikeudet.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 117§, 133§, 135§, 144§, 175§

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Outi Niskanen, puh. 046 877 2259

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa