Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Asemapiirros

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Asemapiirros

263/10.03.02/2021

 

 

 

 

 

 

§ 14

Uudisrakennuslupa 2020-2179 Kamreerintie 6

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-40-182-5

Kamreerintie 6

ESPOON KESKUS

02770 ESPOO

Pinta-ala 2399.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

KTY, V, 5400, Liike- toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

5400.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

5398.0 k-m2

Hakija

Kiinteistö Oy Espoon Asemakulma c/o KJ-Kiinteistöjohto Oy
Valimotie 17-19
00380 HELSINKI

 

Toimenpide

Toimisto-tuotantorakennuksen (100319985J) käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen perhekeskukseksi (Perhekeskus Campus), kosteusvauriokorjaus ja uuteen toimintaan liittyvät piha-alueen muutokset

Pääsuunnittelija:    Virkkunen Merja rakennusarkkitehti

Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1
 

Lausunnot

Espoon seudun ympäristöterveys

14.12.2020

.

Naapurien kuuleminen, 4 kpl

07.01.2021

.

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset, 10 kpl

Hankekuvaus (sis. sijaintikartta)

Pöytäkirjaote

Kaupparekisteriote

Kiinteistörekisteriote

Valtakirja

Rakennuslupakartta

Poikkeamispäätös (lainvoimainen)

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio, 2 kpl

Selvitys rakennuksen terveellisyydestä

Kuntoarvioraportti

Kosteusmittaukset

Rakennetekninen korjaustyöselostus

Uudet rakennetyypit

LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Sisäilmaston mitoitustiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, 2 kpl

Salaojien kuvausraportti

Radon-mittausraportti

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio

Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Energiaselvitys (C), ilmanvuotoluku q50 (13,2), E-luku (123)

Paloturvallisuussuunnitelma (leimattu)

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet, 2 kpl

Runkomelu- ja tärinäselvitys

Kerrosalalaskelma

Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Esteettömyysselvitys

Esteettömyysmuistio

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Valokuvia (myös tulevat pyöräkatokset)

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa 1980-luvulla valmistuneen rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle, kosteusvaurion korjaamiselle ja pihatilojen muutoksille. Toimisto-tuotantorakennukseen sijoitetaan Espoon sosiaalipalveluiden keskus, joka sisältää mm. neuvolapalveluita, lasten terapia- ja sosiaalipalveluita sekä henkilökunnan toimisto- ja tukitiloja. Hankkeen nimi on Perhekeskus Campus.

ASEMAKAAVA JA POIKKEAMISPÄÄTÖS
Kyseessä on KTY Liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolle voi rakentaa viisikerroksisia rakennuksia. Julkisivuja koskevia määräyksiä ei ole annettu.

Tontin rakennusoikeus on 5400 kem2. Rakennuksen kerrosala on 5398 kem2 eikä laajuustietoihin tule muutoksia. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 75 toimisto-kem2 ja 1 ap / 100 teollisuus- ja varastotila-kem2.

Tontin eteläosa on osoitettu istutettavaksi tontin osaksi, jolle on annettu määräyksiä puiden istuttamiseen liittyen.

Hankkeelle on 29.10.2020 myönnetty kaupunkisuunnittelujohtajan poikkeamispäätös 2020-1241. Hanke poikkeaa asemakaavasta siten, että olemassa olevan liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Lisäksi rakennusalan raja ylittyy vähäisesti ja osa istutettavaksi alueen osaksi osoitetusta alueesta on saattoliikenteen käytössä. Rakennusalan rajan ylitys on tehty jo rakennuksen rakennusvaiheessa. Istutusalueelle osittain sijoitettu tie on olemassa oleva ja mahdollistaa korttelin saattoliikenteen. Poikkeamispäätös on myönnetty pysyvälle toiminnalle ehdoilla, että autopaikkoja osoitetaan toimistotiloille asemakaavan mukaisesti vähintään 1 ap / 75 kem2 ja uusille Campus-tiloille vähintään 1 ap / 150 kem2. Lisäksi pyöräpaikkoja tulee osoittaa toimistotiloille vähintään 1 pp / 75 kem2 ja Campus-tiloille vähintään 1 pp / 100 kem2. Puolet vähimmäismitoituksen mukaisista pyöräpaikoista tulee toteuttaa katettuina.

RAKENNUSHANKE
Kiinteistön 1. kerroksessa on ollut tuotantotiloja, 2.-5. kerroksissa toimistotiloja ja 6. kerroksen tasolla ullakkokerroksessa iv-konehuoneen lisäksi saunaosasto. Tilat muutetaan perhekeskuksen käyttöön siten, että 1.- 4. kerroksissa on jatkossa henkilökunnan sosiaalitilat, terveydenhuollon vastaanottotiloja sekä neuvottelu-ryhmätiloja. 5. kerrokseen sijoitetaan henkilöstöä palveleva monitilatoimisto ja vesikaton tasolle henkilökunnan vetäytymis- ja taukotiloja, tiloissa ollut sauna puretaan. 2. kerroksen avoimeen korkeaan tilaan rakennetaan uusi kulkusilta ja sille johtava porras. Pihan puoleiset nosto-ovet muutetaan ikkunoiksi ja olevat ikkunat kunnostetaan.

Rakenneteknisinä muutoksina tehdään em. lisäksi rakennuksen keskiosaan uusi tekniikkakuilu ja itäpään olevaan kuiluun uusi hissi, jolla parannetaan rakennuksen esteettömyyttä. Alapohjassa todettu kosteusvaurio korjataan, jossa yhteydessä korjataan rakennuksen salaojitus ja tarkistetaan kapillaarikatkon toimivuus. Tuotantotiloista on löydetty pieneltä alueelta öljyjäämiä, muita haitta-aineita ei ole löytynyt.

Paloteknisesti koko rakennuksen käyttötarkoitukseksi tulee työpaikkatila. Kerrokset 1 ja 2 yhdistetään ja ne muodostavat yhden palo-osaston. Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoittimella, jota ei liitetä hätäkeskukseen. Savunpoistoon tulee muutos 2. kerroksen tasolla, jonne lisätään korkean aulatilan osalla kaukolaukaistavat savunpoistoluukut tai -ikkunat.

Rakennus varustetaan kokonaan uusilla vesi- ja viemärijärjestelmillä sekä ilmanvaihtojärjestelmillä vastaamaan uusia käyttötarpeita. Tilojen nykyiset lämmityspatterit runkojohtoineen jäävät pääasiallisesti käyttöön. Jäähdytystä varten lisätään ullakon ilmanvaihtokonehuoneeseen jäähdytyskone ja nestejäähdytin vesikatolle. Jäähdytysverkostot rakennetaan kokonaan uusiksi

Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on laatoitettu betonisandwichelementti. Julkisivut säilyvät pääsääntöisesti ennallaan lukuun ottamatta kolmen nosto-oven muuttamista ikkunoiksi. Näiden lisäksi iv-konehuoneen olevien säleikköjen kokoa kasvatetaan ja pihan puolelle lisätään haalausovi.

Piha-alueelle lisätään 2 ap ja pyörätelineitä sekä 2 kpl teräsrakenteisia pyöräkatoksia, joiden lisäksi pihalle osoitetaan tupakointialueita. Pääsaapumisreitti pysäköintilaitokselta rakennukselle kunnostetaan esteettömäksi ja sen valaistusta parannetaan. Pihalle ei osoiteta lapsille leikkipiha-aluetta vaan leikkiminen tapahtuu sisätiloissa.

Luvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus.

VÄHÄISET POIKKEAMAT
Hanke poikkeaa asetuksista seuraavalla tavalla:
- Rakennus on suunniteltu kerrosten osalta esteettömäksi lukuun ottamatta pääsyä 1. kerroksen väestönsuojaan. Em. lisäksi hissit eivät ulotu ullakkokerroksen henkilökunnan taukotiloihin. Poikkeamia esteettömyysmääräyksistä perustellaan olevalla rakennuksella ja sillä, että väestönsuojaan osoitetut rattaiden säilytystilat ja le-wc löytyvät myös toisaalta 1.kerroksesta ja henkilökunnan tarvittavat taukotilat myös 5. kerroksesta.
- Rakennus poikkeaa paloteknisistä määräyksistä siten, että rakennuksen etäisyys viereisen tontilla 4 sijaitsevan toimistorakennuksen ulkonevan porrashuoneen seinään on n. 6 metriä (muuhun ulkoseinään yli 8 metriä) asetuksenmukaisen vähimmäisvaatimuksen ollessa ilman palo-osastointia 8 metriä. Poikkeamaa perustellaan sillä, että kyseessä on oleva tilanne, johon ei kohdistu paloteknisiä muutoksia. Molempien rakennusten ulkoseinärakenteet ovat palamattomia ja porrashuone palokuormaton, joten riski palon leviämiselle on pieni.

Esitetyt poikkeamat voidaan hyväksyä vähäisinä esitetyin perusteluin.

AUTO-, POLKUPYÖRÄ- JA VÄESTÖNSUOJAPAIKAT
Poikkeamispäätöksen mukaiseksi autopaikkavaatimukseksi hankkeelle tulee 44 ap. Autopaikkoja hankkeen käyttöön osoitetaan 69 ap, joista 65 ap tontilla 3 olevasta pysäköintilaitoksesta ja 4 ap pihalta, jossa jo sijaitsee 3 ap, näistä yksi liikuntaesteiselle mitoitettuna. Pihalle lisätään 1 le-ap. Em. lisäksi hankkeelle toteutetaan saattoliikennepaikka. Pysäköintilaitoksen autopaikoista 5 ap on perhepaikkoja. Sähköautojen latauspisteitä ei esitetä toteutettavaksi.

Poikkeamispäätöksen mukaiseksi pyöräpaikkavaatimukseksi hankkeelle tulee 58 pp. Pyöräpaikkoja toteutetaan molempien sisäänkäyntien yhteyteen yhteensä 67 ap, joista 30 pp katetaan.

Väestönsuojan suoja-ala ei täytä nykymääräystä, jonka mukaan toimistorakennuksen suoja-ala tulee olla vähintään 2 % kerrosalasta, tässä hankkeessa 108 m2, joka merkitsee suoja-alaa 144 henkilölle. Kortteliin rakennettujen väestönsuojien mitoitus on aikanaan perustunut koko korttelin kokonaissuunnitelmaan. Luparakennuksen suojatila on laskettu kerrosalasta 5398 kem2, josta osa on ollut tuotantotilaa ja suoja-alaksi on näin saatu 87 m2 / 145 henkilöä, joka tarkoittaisi nykymitoituksella 116 henkilöä. Rakennuksen S1-suojan suojatila on 57 m2 ja se on mitoitettu 95 henkilölle ja muut 50 suojapaikkaa sijaitsevat rasitteena viereisessä toimistorakennuksessa tontilla 4. Pelastuslain mukaan väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus ei käsitä väestönsuojan kokoa ja rakennetta koskevien vaatimusten toteuttamista käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

ESTEETTÖMYYS
Hanke on esitelty Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmälle. Esittelystä kirjattu muistio on toimitettu luvan liiteasiakirjoihin. Työryhmä on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota ulkona jo nyt ruuhkaisen piha-alueen pysäköinnin ja saattoliikennepaikalta sekä kadulta sisäänkäynnille johtavien kulkuväylän suunnitteluun ja opasteisiin. Lisäksi tuotiin esille huomioita mm. hissien toimintaan, portaiden suunnitteluun, induktiosilmukoiden määrään ja sijaintiin sekä liikuntaesteisille soveltuvien wc-tilojen varusteisiin liittyen. Suunnitelmissa on huomioitu annetut kommentit.

MUUT SELVITYKSET
Rakennus sijaitsee junaradan läheisyydessä, jonka vuoksi kohteessa on suoritettu melu- ja tärinämittaukset ja niiden perusteella rakennuksen olosuhteet suunnitellulle toiminnalle ovat hyvät. Sisätilojen uusien rakenteiden suunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympäristöstä. Raideliikenteen sisätiloihin aiheuttama taustamelu on ohjearvojen rajoissa. Mittauksissa havaittiin, että osa vanhoista ikkunoista ei sulkeutunut kunnolla. Tällä on merkitystä tiloissa havaittavan äänitason kannalta, joten ikkunoiden sulkeutuminen ja tiivistyminen tarkistetaan ja korjataan peruskorjauksen yhteydessä. Erityisen tärkeänä tätä on pidetty 1. ja 2 kerroksen kulmaan suunnitelluissa neuvotteluhuoneissa.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyä ei ole pidetty tarpeellisena vähäisten julkisivumuutosten vuoksi.

Tekninen toimikunta ei ole kokoontunut valtakunnallisten koronavirusepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi eikä ole antanut lausuntoa. Hankkeesta on toimitettu tekniseen yksikköön rakenne- ja lvi-teknisten ratkaisujen suunnitteluperusteet ja tiedot rakennuksen kunnosta ja niiden perusteella on pidetty tekninen ennakkoesittelypalaveri. Pääpiirustuksissa on lisäksi huomioitu liitteeksi toimitetun paloteknisen suunnitelman sisältö, paloturvallisuussuunnitelma on esitelty pelastuslaitokselle.

MUUT LAUSUNNOT
Sosiaali- ja terveystoimesta on todettu, että Perhekeskus Campuksen suunnittelua on toteutettu noin vuoden Tilapalvelut-liikelaitoksen ja kiinteistön omistajan kanssa. Rakennuslupaa varten tarvittavat pohjapiirustukset on hyväksynyt tulosyksikön johtaja.

Pohjapiirustuksiin 1. kerrokseen merkitty kahvila on asiakkaiden käytettävissä omaehtoiseen ruokailuun, kahvitteluun, lapsen syöttämiseen ja oleskeluun. Erillinen keittiö on kuntalaisten ja ryhmätiloja käyttävien käytössä sovitusti. Muissa kerroksissa olevat keittiöt on tarkoitettu henkilökunnan ja heidän vieraidensa käyttöön. Ko. kahvilan ja keittiöiden toiminnat eivät ole elintarvikelain mukaisia toimintoja eikä Espoon seudun ympäristöterveydellä ei ole ollut tarvetta antaa suunnitelmista lausuntoa.

YHTEISJÄRJESTELYT
Kiinteistö rasittaa naapurikiinteistöjä: on jo perustettu rasitteet autopaikoista, kulkuyhteyksistä, putkijohdoista ja väestönsuojapaikoista.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, joilla ei ole ollut huomautettavaa. MRL 133 § 3. momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelma

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

rakennekatselmus

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Pelastuslaitoksen kirjallinen kannanotto/lausunto vss-mitoitukseen liittyen tulee toimittaa luvan asiakirjoihin.
 


 

Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika.
 


 

Pääsuunnittelijan on sovittava rakennuksen esteettömyyden toteutumiseen liittyvän työmaakäynnin järjestämisestä esteettömyysasiantuntijan kanssa ja laadittava tarkastusmuistio. Pääsuunnittelijan allekirjoittama muistio työmaakäynnistä on toimitettava tiedoksi rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja se on oltava käytettävissä loppukatselmuksessa. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että määräysten vastaiset ratkaisut korjataan ennen käyttöönottoa pääsuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

 


 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä erityinen palotarkastus.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki §:t 117, 125, 126 a, 133, 135 ja 175

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiina Reponen, puh. 040 193 6578

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

263/10.03.02/2021

 

 

 

 

 

 

§ 14

Uudisrakennuslupa 2020-2179 Kamreerintie 6

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-40-182-5

Kamreerintie 6

ESPOON KESKUS

02770 ESPOO

Pinta-ala 2399.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

KTY, V, 5400, Liike- toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

5400.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

5398.0 k-m2

Hakija

Kiinteistö Oy Espoon Asemakulma c/o KJ-Kiinteistöjohto Oy
Valimotie 17-19
00380 HELSINKI

 

Toimenpide

Toimisto-tuotantorakennuksen (100319985J) käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen perhekeskukseksi (Perhekeskus Campus), kosteusvauriokorjaus ja uuteen toimintaan liittyvät piha-alueen muutokset

Pääsuunnittelija:    Virkkunen Merja rakennusarkkitehti

Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1
 

Lausunnot

Espoon seudun ympäristöterveys

14.12.2020

.

Naapurien kuuleminen, 4 kpl

07.01.2021

.

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset, 10 kpl

Hankekuvaus (sis. sijaintikartta)

Pöytäkirjaote

Kaupparekisteriote

Kiinteistörekisteriote

Valtakirja

Rakennuslupakartta

Poikkeamispäätös (lainvoimainen)

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio, 2 kpl

Selvitys rakennuksen terveellisyydestä

Kuntoarvioraportti

Kosteusmittaukset

Rakennetekninen korjaustyöselostus

Uudet rakennetyypit

LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Sisäilmaston mitoitustiedot

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, 2 kpl

Salaojien kuvausraportti

Radon-mittausraportti

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio

Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Energiaselvitys (C), ilmanvuotoluku q50 (13,2), E-luku (123)

Paloturvallisuussuunnitelma (leimattu)

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet, 2 kpl

Runkomelu- ja tärinäselvitys

Kerrosalalaskelma

Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Esteettömyysselvitys

Esteettömyysmuistio

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Valokuvia (myös tulevat pyöräkatokset)

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa 1980-luvulla valmistuneen rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle, kosteusvaurion korjaamiselle ja pihatilojen muutoksille. Toimisto-tuotantorakennukseen sijoitetaan Espoon sosiaalipalveluiden keskus, joka sisältää mm. neuvolapalveluita, lasten terapia- ja sosiaalipalveluita sekä henkilökunnan toimisto- ja tukitiloja. Hankkeen nimi on Perhekeskus Campus.

ASEMAKAAVA JA POIKKEAMISPÄÄTÖS
Kyseessä on KTY Liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolle voi rakentaa viisikerroksisia rakennuksia. Julkisivuja koskevia määräyksiä ei ole annettu.

Tontin rakennusoikeus on 5400 kem2. Rakennuksen kerrosala on 5398 kem2 eikä laajuustietoihin tule muutoksia. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap / 75 toimisto-kem2 ja 1 ap / 100 teollisuus- ja varastotila-kem2.

Tontin eteläosa on osoitettu istutettavaksi tontin osaksi, jolle on annettu määräyksiä puiden istuttamiseen liittyen.

Hankkeelle on 29.10.2020 myönnetty kaupunkisuunnittelujohtajan poikkeamispäätös 2020-1241. Hanke poikkeaa asemakaavasta siten, että olemassa olevan liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Lisäksi rakennusalan raja ylittyy vähäisesti ja osa istutettavaksi alueen osaksi osoitetusta alueesta on saattoliikenteen käytössä. Rakennusalan rajan ylitys on tehty jo rakennuksen rakennusvaiheessa. Istutusalueelle osittain sijoitettu tie on olemassa oleva ja mahdollistaa korttelin saattoliikenteen. Poikkeamispäätös on myönnetty pysyvälle toiminnalle ehdoilla, että autopaikkoja osoitetaan toimistotiloille asemakaavan mukaisesti vähintään 1 ap / 75 kem2 ja uusille Campus-tiloille vähintään 1 ap / 150 kem2. Lisäksi pyöräpaikkoja tulee osoittaa toimistotiloille vähintään 1 pp / 75 kem2 ja Campus-tiloille vähintään 1 pp / 100 kem2. Puolet vähimmäismitoituksen mukaisista pyöräpaikoista tulee toteuttaa katettuina.

RAKENNUSHANKE
Kiinteistön 1. kerroksessa on ollut tuotantotiloja, 2.-5. kerroksissa toimistotiloja ja 6. kerroksen tasolla ullakkokerroksessa iv-konehuoneen lisäksi saunaosasto. Tilat muutetaan perhekeskuksen käyttöön siten, että 1.- 4. kerroksissa on jatkossa henkilökunnan sosiaalitilat, terveydenhuollon vastaanottotiloja sekä neuvottelu-ryhmätiloja. 5. kerrokseen sijoitetaan henkilöstöä palveleva monitilatoimisto ja vesikaton tasolle henkilökunnan vetäytymis- ja taukotiloja, tiloissa ollut sauna puretaan. 2. kerroksen avoimeen korkeaan tilaan rakennetaan uusi kulkusilta ja sille johtava porras. Pihan puoleiset nosto-ovet muutetaan ikkunoiksi ja olevat ikkunat kunnostetaan.

Rakenneteknisinä muutoksina tehdään em. lisäksi rakennuksen keskiosaan uusi tekniikkakuilu ja itäpään olevaan kuiluun uusi hissi, jolla parannetaan rakennuksen esteettömyyttä. Alapohjassa todettu kosteusvaurio korjataan, jossa yhteydessä korjataan rakennuksen salaojitus ja tarkistetaan kapillaarikatkon toimivuus. Tuotantotiloista on löydetty pieneltä alueelta öljyjäämiä, muita haitta-aineita ei ole löytynyt.

Paloteknisesti koko rakennuksen käyttötarkoitukseksi tulee työpaikkatila. Kerrokset 1 ja 2 yhdistetään ja ne muodostavat yhden palo-osaston. Rakennus varustetaan savuilmaisuun perustuvalla paloilmoittimella, jota ei liitetä hätäkeskukseen. Savunpoistoon tulee muutos 2. kerroksen tasolla, jonne lisätään korkean aulatilan osalla kaukolaukaistavat savunpoistoluukut tai -ikkunat.

Rakennus varustetaan kokonaan uusilla vesi- ja viemärijärjestelmillä sekä ilmanvaihtojärjestelmillä vastaamaan uusia käyttötarpeita. Tilojen nykyiset lämmityspatterit runkojohtoineen jäävät pääasiallisesti käyttöön. Jäähdytystä varten lisätään ullakon ilmanvaihtokonehuoneeseen jäähdytyskone ja nestejäähdytin vesikatolle. Jäähdytysverkostot rakennetaan kokonaan uusiksi

Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on laatoitettu betonisandwichelementti. Julkisivut säilyvät pääsääntöisesti ennallaan lukuun ottamatta kolmen nosto-oven muuttamista ikkunoiksi. Näiden lisäksi iv-konehuoneen olevien säleikköjen kokoa kasvatetaan ja pihan puolelle lisätään haalausovi.

Piha-alueelle lisätään 2 ap ja pyörätelineitä sekä 2 kpl teräsrakenteisia pyöräkatoksia, joiden lisäksi pihalle osoitetaan tupakointialueita. Pääsaapumisreitti pysäköintilaitokselta rakennukselle kunnostetaan esteettömäksi ja sen valaistusta parannetaan. Pihalle ei osoiteta lapsille leikkipiha-aluetta vaan leikkiminen tapahtuu sisätiloissa.

Luvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus.

VÄHÄISET POIKKEAMAT
Hanke poikkeaa asetuksista seuraavalla tavalla:
- Rakennus on suunniteltu kerrosten osalta esteettömäksi lukuun ottamatta pääsyä 1. kerroksen väestönsuojaan. Em. lisäksi hissit eivät ulotu ullakkokerroksen henkilökunnan taukotiloihin. Poikkeamia esteettömyysmääräyksistä perustellaan olevalla rakennuksella ja sillä, että väestönsuojaan osoitetut rattaiden säilytystilat ja le-wc löytyvät myös toisaalta 1.kerroksesta ja henkilökunnan tarvittavat taukotilat myös 5. kerroksesta.
- Rakennus poikkeaa paloteknisistä määräyksistä siten, että rakennuksen etäisyys viereisen tontilla 4 sijaitsevan toimistorakennuksen ulkonevan porrashuoneen seinään on n. 6 metriä (muuhun ulkoseinään yli 8 metriä) asetuksenmukaisen vähimmäisvaatimuksen ollessa ilman palo-osastointia 8 metriä. Poikkeamaa perustellaan sillä, että kyseessä on oleva tilanne, johon ei kohdistu paloteknisiä muutoksia. Molempien rakennusten ulkoseinärakenteet ovat palamattomia ja porrashuone palokuormaton, joten riski palon leviämiselle on pieni.

Esitetyt poikkeamat voidaan hyväksyä vähäisinä esitetyin perusteluin.

AUTO-, POLKUPYÖRÄ- JA VÄESTÖNSUOJAPAIKAT
Poikkeamispäätöksen mukaiseksi autopaikkavaatimukseksi hankkeelle tulee 44 ap. Autopaikkoja hankkeen käyttöön osoitetaan 69 ap, joista 65 ap tontilla 3 olevasta pysäköintilaitoksesta ja 4 ap pihalta, jossa jo sijaitsee 3 ap, näistä yksi liikuntaesteiselle mitoitettuna. Pihalle lisätään 1 le-ap. Em. lisäksi hankkeelle toteutetaan saattoliikennepaikka. Pysäköintilaitoksen autopaikoista 5 ap on perhepaikkoja. Sähköautojen latauspisteitä ei esitetä toteutettavaksi.

Poikkeamispäätöksen mukaiseksi pyöräpaikkavaatimukseksi hankkeelle tulee 58 pp. Pyöräpaikkoja toteutetaan molempien sisäänkäyntien yhteyteen yhteensä 67 ap, joista 30 pp katetaan.

Väestönsuojan suoja-ala ei täytä nykymääräystä, jonka mukaan toimistorakennuksen suoja-ala tulee olla vähintään 2 % kerrosalasta, tässä hankkeessa 108 m2, joka merkitsee suoja-alaa 144 henkilölle. Kortteliin rakennettujen väestönsuojien mitoitus on aikanaan perustunut koko korttelin kokonaissuunnitelmaan. Luparakennuksen suojatila on laskettu kerrosalasta 5398 kem2, josta osa on ollut tuotantotilaa ja suoja-alaksi on näin saatu 87 m2 / 145 henkilöä, joka tarkoittaisi nykymitoituksella 116 henkilöä. Rakennuksen S1-suojan suojatila on 57 m2 ja se on mitoitettu 95 henkilölle ja muut 50 suojapaikkaa sijaitsevat rasitteena viereisessä toimistorakennuksessa tontilla 4. Pelastuslain mukaan väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus ei käsitä väestönsuojan kokoa ja rakennetta koskevien vaatimusten toteuttamista käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

ESTEETTÖMYYS
Hanke on esitelty Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmälle. Esittelystä kirjattu muistio on toimitettu luvan liiteasiakirjoihin. Työryhmä on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota ulkona jo nyt ruuhkaisen piha-alueen pysäköinnin ja saattoliikennepaikalta sekä kadulta sisäänkäynnille johtavien kulkuväylän suunnitteluun ja opasteisiin. Lisäksi tuotiin esille huomioita mm. hissien toimintaan, portaiden suunnitteluun, induktiosilmukoiden määrään ja sijaintiin sekä liikuntaesteisille soveltuvien wc-tilojen varusteisiin liittyen. Suunnitelmissa on huomioitu annetut kommentit.

MUUT SELVITYKSET
Rakennus sijaitsee junaradan läheisyydessä, jonka vuoksi kohteessa on suoritettu melu- ja tärinämittaukset ja niiden perusteella rakennuksen olosuhteet suunnitellulle toiminnalle ovat hyvät. Sisätilojen uusien rakenteiden suunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympäristöstä. Raideliikenteen sisätiloihin aiheuttama taustamelu on ohjearvojen rajoissa. Mittauksissa havaittiin, että osa vanhoista ikkunoista ei sulkeutunut kunnolla. Tällä on merkitystä tiloissa havaittavan äänitason kannalta, joten ikkunoiden sulkeutuminen ja tiivistyminen tarkistetaan ja korjataan peruskorjauksen yhteydessä. Erityisen tärkeänä tätä on pidetty 1. ja 2 kerroksen kulmaan suunnitelluissa neuvotteluhuoneissa.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyä ei ole pidetty tarpeellisena vähäisten julkisivumuutosten vuoksi.

Tekninen toimikunta ei ole kokoontunut valtakunnallisten koronavirusepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi eikä ole antanut lausuntoa. Hankkeesta on toimitettu tekniseen yksikköön rakenne- ja lvi-teknisten ratkaisujen suunnitteluperusteet ja tiedot rakennuksen kunnosta ja niiden perusteella on pidetty tekninen ennakkoesittelypalaveri. Pääpiirustuksissa on lisäksi huomioitu liitteeksi toimitetun paloteknisen suunnitelman sisältö, paloturvallisuussuunnitelma on esitelty pelastuslaitokselle.

MUUT LAUSUNNOT
Sosiaali- ja terveystoimesta on todettu, että Perhekeskus Campuksen suunnittelua on toteutettu noin vuoden Tilapalvelut-liikelaitoksen ja kiinteistön omistajan kanssa. Rakennuslupaa varten tarvittavat pohjapiirustukset on hyväksynyt tulosyksikön johtaja.

Pohjapiirustuksiin 1. kerrokseen merkitty kahvila on asiakkaiden käytettävissä omaehtoiseen ruokailuun, kahvitteluun, lapsen syöttämiseen ja oleskeluun. Erillinen keittiö on kuntalaisten ja ryhmätiloja käyttävien käytössä sovitusti. Muissa kerroksissa olevat keittiöt on tarkoitettu henkilökunnan ja heidän vieraidensa käyttöön. Ko. kahvilan ja keittiöiden toiminnat eivät ole elintarvikelain mukaisia toimintoja eikä Espoon seudun ympäristöterveydellä ei ole ollut tarvetta antaa suunnitelmista lausuntoa.

YHTEISJÄRJESTELYT
Kiinteistö rasittaa naapurikiinteistöjä: on jo perustettu rasitteet autopaikoista, kulkuyhteyksistä, putkijohdoista ja väestönsuojapaikoista.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, joilla ei ole ollut huomautettavaa. MRL 133 § 3. momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelma

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

rakennekatselmus

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Pelastuslaitoksen kirjallinen kannanotto/lausunto vss-mitoitukseen liittyen tulee toimittaa luvan asiakirjoihin.
 


 

Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika.
 


 

Pääsuunnittelijan on sovittava rakennuksen esteettömyyden toteutumiseen liittyvän työmaakäynnin järjestämisestä esteettömyysasiantuntijan kanssa ja laadittava tarkastusmuistio. Pääsuunnittelijan allekirjoittama muistio työmaakäynnistä on toimitettava tiedoksi rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja se on oltava käytettävissä loppukatselmuksessa. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että määräysten vastaiset ratkaisut korjataan ennen käyttöönottoa pääsuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

 


 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä erityinen palotarkastus.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki §:t 117, 125, 126 a, 133, 135 ja 175

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiina Reponen, puh. 040 193 6578

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa