Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 09.02.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

630/12.02.02/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 09.02.2021 § 5

 

 

§ 5

Viherlaakson kirjaston toiminnan uudelleenjärjestäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tyrni Jaana

Kortesluoma Juha

 Sillman Pauli

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi Viherlaakson kirjaston toiminnan keskeytyksettömän jatkamisen uusissa tiloissa osoitteessa Viherlaaksontie 5.  Viherlaaksontie 5:ssa sijaitseva tila on tarkastelluista vaihtoehdoista sijainniltaan saavutettavin ja turvallisin lähikirjaston asiakaskunnalle sekä mahdollistaa moninaisten asiakastarpeiden huomioonottamisen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

  Taustaa

 

Kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 17.11.2020 Viherlaakson kirjaston tilannetta. Tilapalvelut olivat lähettäneet 27.10.2020 käyttäjälle nykyisen Viherlaakson kirjastotilan purkamisilmoituksen. Kirjaston purkaminen ehdotettiin aloitettavaksi 1.2.2020, jotta tila saataisiin tyhjäksi sovitusti 31.1.2021 mennessä. Koska korvaavia kirjastotiloja ei käyttäjän saaman tiedon mukaan ollut tarjolla, Viherlaakson kirjaston palvelutoiminta ehdotettiin lopetettavaksi 1.1.2021 alkaen.

 

Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tilapalveluiden kanssa jatketaan neuvotteluja soveltuvien korvaavien tilojen etsimisestä tai vaihtoehtoisten toimintatapojen toteuttamisen keinojen pohtimisesta, jotta alueen kirjastopalvelut voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Kulttuurilautakunta pyytää myös tarkempaa selvitystä, voidaanko purku siirtää myöhempään ajankohtaan. Kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 17.11.2020 Viherlaakson kirjaston asiaa ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kokouksen jälkeen valtuuston neuvottelutoimikunta saavutti neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Neuvottelutulokseen sisältyvässä investointiohjelmassa varattiin rahaa muun muassa kirjaston säilyttämiseen Viherlaaksossa.  

 

Kulttuurilautakunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 8.12.2020. Edellä mainitun johdosta asian käsittely raukesi ja kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi Tilapalvelujen laatiman selvityksen Viherlaakson alueen kirjastotiloista.

 

Tilapalvelut-liikelaitos ilmoitti kulttuurilautakunnan 17.11.2020 pidetyn kokouksen jälkeen, että Viherlaakson kirjaston nykyistä rakennusta ei pureta ennen kuin kirjastolle on löytynyt uusi tila ja kirjasto on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa.

 

  Tilavaihtoehdot

 

Tilapalvelut-liikelaitos on tarkastellut alueella useita tilavaihtoehtoja. Tarkastellut tilat ovat:

.          Kampaamo Viherlaakson lähipalvelukeskuksessa

.          Viherlaakson lähipalvelukeskuksen alakerta

.          Röda Stuga -päiväkotitilat

.          kauempana Viherlaakson keskustasta olevat kaupungin omistamat tilat

.          Siirtokelpoinen kirjasto

.          Rakennettavan päiväkodin yhteyteen liittäminen

.          Omnia -oppilaitos

.          liiketila osoitteessa Kavallinmäki 15

.          liiketilaosoitteessa Viherlaaksontie 5

 

Kahta viimeksi mainittua lukuun ottamatta tilat ovat osoittautuneet erilaisista syistä soveltumattomiksi.

 

Tarkempi tarkastelu ja vuokraneuvottelut on käyty Kavallinmäki 15:ssa ja Viherlaaksontie 5:ssa sijaitsevista tiloista.

  

  Kavallinmäki 15

 

Kavallinmäki 15:ssa sijaitseva tila on pinta-alaltaan 167 m2.  Rakennus on valmistunut 2008 ja tilat ovat kunnoltaan hyvät ja valoisat.

 

Rakennuksen sijainti Turuntien eteläpuolella tekee ratkaisusta kuitenkin erittäin haastavan. Vilkkaasti liikennöidyn Turuntien ylittävä valo-ohjattu suojatie sijaitsee siten, että kirjastoon päästäkseen joutuisi kävelemään Kavallinmäki-katua, jossa ei ole erillistä jalankulkuväylää, eikä ylityskohdassa ole suojatietä. Sisäänkäynti tilaan tapahtuisi parkkipaikan kautta.

 

Yhteenvetona voi todeta, että liikennejärjestelyt tekevät vaihtoehdosta turvattoman lasten näkökulmasta. Iäkkäämpien ihmisten osalta etäisyys muista lähipalveluista on merkittävä haitta.

 

  Viherlaaksontie 5

 

Viherlaaksontie 5:ssa sijaitseva tila on pinta-alaltaan 406 m2. Tila on hyväkuntoinen, se on remontoitu toimistotiloiksi. Tilakustannukset laskettuna enintään 100 000 euron muutoskuluilla ovat 8 vuoden vuokrasopimuksella on n 97 000€/v ja 6 vuoden sopimuksella on n 109 000 €/vuosi.

 

Viherlaaksotie 5:ssa sijaitsevaa tilan valitsemista puoltaa tilan erinomainen sijainti Viherlaakson lähipalvelukeskuksen ja nykyisen kirjaston välittömässä läheisyydessä. Tilan sijoittuminen Turuntien pohjoispuolelle, missä valtaosa kouluista, päiväkodeista ja senioripalveluista on, on kiistaton etu lähikirjaston pääasiakaskunnan näkökulmasta.

 

Tila on hieman nykyistä tilaa suurempi (nykyinen 372 m2), mikä antaa mahdollisuuksia monenlaisille tilaratkaisuille ja erilaisten käyttäjätarpeiden huomioimiselle. Nuorille ja lapsille on mahdollista varata oleskelutilaa ja toisaalta voidaan tarjota myös rauhallista luku- ja työskentelytilaa.

 

Piha-alueella tarvitaan pieni muutostyö, jotta kävellen saapuvat eivät joudu tulemaan parkkipaikan kautta, eivätkä epävirallista polkua käyttäen. Rakennuksen pitkän ajan elinkaari ei ole tiedossa, omistaja valmis kuitenkin tekemään 8 vuoden vuokrasopimuksen.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa