Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 18.02.2021/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5288/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 36

 

 

§ 36

Matinkartano, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK3002, 23. kaupunginosa Matinkylä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Miettinen Juha

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja kannanotot on annettu Matinkartano, vaiheittaisen asemakaavan muutosehdotuksesta, alue VK3002,

2
hyväksyy 7.12.2020 päivätyn Matinkartano - Mattgård vaiheittaisen asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7344, 23. kaupunginosassa Matinkylä, alue VK3002,

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella muutetaan tontilla olevan asemakaavan rajausta niin, että se vastaa tontin rajoja. Tällöin asemakaavan rajauksesta johtuva rakennuskielto päättyy.

 

Kiinteistö 49-23-33-4 kuuluu voimassa olevaan asemakaavaan Matinkylän keskus, 310306 (hyv. 12.12.2005). Pieni osa tontista Matinkartanontien ja Matinkadun risteysalueen tuntumassa liitettiin katualueeseen, joka on asemakaavaa Matinlaakso, 311003 (hyv. 21.1.2015). Näin ollen tontti ei ole enää alkuperäisen, voimassa olevan, asemakaavan rajojen mukainen. Tästä syystä tontti on rakennuskiellossa, eikä esimerkiksi tonttijaon muutokset ole mahdollisia.

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Matinkartano - Mattgård, vaiheittainen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, piirustusnumero 7344, käsittää korttelin 23033, 23. kaupunginosassa (Matinkylä), alue VK3002.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta.

 

Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 28.9.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä, jossa osallisille varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen MRA 30 §:n mukaisesti.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue käsittää kiinteistön 49-23-33-4, jolla on käytössä osoitteet Matinkatu 1 ja Matinkartanontie 16. Suunnittelualueella sijaitsee mm. Matinkylän vanha terveysasema, Matinniityn päiväkoti sekä Matinkylän kartano.

 

Voimassa oleva asemakaavatilanne

 

Alueella on voimassa asemakaava Matinkylän keskus Ia (alue 310306, lainvoimainen 1.2.2006). Kortteli 23033 on siinä osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Korttelin isommalla rakennusalalla on enimmäiskerrosluku IV ja rakennusoikeus 10 500 k-m2. Tonttia ympäröi pohjoisessa ja lännessä puistoalueet sekä idässä ja etelässä katualueet

 

 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo (MRA 27 §)

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 7.12.2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.-25.1.2021. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa.

 

Saapuneissa lausunnoissa todettiin, ettei asemakaavamuutoksella ole vaikutuksia sähkönjakeluun sekä vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutoksella muutetaan asemakaava-alueen rajaa siten, että se vastaa tontin rajaa. Tällöin rajojen ristiriidasta johtuva asemakaava-alueen rakennuskielto päättyy ja tontilla olevia toimintoja on mahdollista kehittää.

 

Kaikilta muilta osiltaan nykyinen voimassa oleva Matinkylän keskus 310306 -asemakaava määräyksineen jää voimaan.

 

Sopimusneuvottelut

 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Hakijat ovat maksaneet 30.9.2020 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Hyväksyminen

 

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: hakija

-          Ote ja liitteet: Uudenmaan ELY

-          Laskutus: ksk.laskutus@espoo.fi

-          Kuulutus hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta valitusajan jälkeen

-          Tieto hyväksymispäätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat MRL 94 §:n mukaan sitä pyytäneet

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa