Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6292/05.08.00/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 121

 

 

§ 121

Kotouttavan perhehoidon järjestämisen kokeilu Espoossa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Cammarano Eveliina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Ahlström Mari

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1
päättää, että Espoo voi tehdä yksin maahan tulleen lapsen kotikunnan kanssa kotouttavan perhehoidon järjestämistä koskevan, kuntalain 54 §:n mukaisen sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta, jos lapsi asuu yksityismajoituksessa Uudellamaalla, mutta lapsen kotikunta on muu Uudellamaalla sijaitseva kunta kuin Espoo.

2
päättää, että Kuntalain 54 §:n mukainen sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta on voimassa enintään 31.12.2021 saakka. Muualla Uudellamaalla kuin Espoossa asuvia kotouttavan perhetoiminnan palveluja vastaanottavia lapsia voi olla yhteensä korkeintaan 10.

3
valtuuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan allekirjoittamaan sopimukset viranomaistehtävän hoitamisesta.

 

Käsittely 

 

 

Päätös  

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Uudenmaan ELY-keskus ja Espoon kaupunki ovat lähteneet yhdessä pilotoimaan kotouttavaa perhehoitoa alaikäisinä yksin maahan tulleille turvapaikan saaneille lapsille. Kotouttavan perhehoidon tiimin työskentely on alkanut joulukuussa 2019 ja pilotti kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Kotouttavan perhehoidon tiimissä työskentelee tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Työskentelyalueena on koko Uusimaa. Pilotin tavoitteina on tarjota nykyistä tiiviimpää tukea niille lapsille, jotka asuvat yksityismajoituksessa, sekä kouluttaa ja valmentaa uusia sijaisperheitä yksin maahan tulleille alaikäisille lapsille.

 

Oleskeluluvan saatuaan lapsilla on oikeus kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin. Turvapaikanhakuprosessin eli vastaanottovaiheen ajan yksityismajoituksessa asuneet lapset jatkavat usein asumistaan yksityismajoituksessa (sukulaisperheet, sisarukset) sen jälkeen, kun lapsi on saanut oleskeluluvan. Tätä kautta määräytyy lapsen kotikunta ja kuntapaikka. Tähän saakka yksityismajoitusperheet ovat jääneet ilman riittävää tukea ja seurantaa. Koska yksityismajoitusperheitä on Uudenmaan alueella määrällisesti vähän, on perheille tarjottava tuki syytä keskittää. Keskittämällä saadaan myös tarkempaa tietoa palvelun vaikuttavuudesta. Yksityismajoitusperheillä on mahdollisuus toimia virallisina, toimeksiantosuhteisina perhehoitajina, sillä kotouttavan perhehoitajan yksikkö tarjoaa räätälöityjä valmennuksia näille perheille.

 

Kotouttava perhehoito on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumispalvelua ja kotoutumislain 27 §:n mukaisen tuetun perhesijoituksen mukaista palvelua. Kun yksityismajoituksessa asuvan lapsen kotikunta on muu (Uudellamaalla sijaitseva kunta) kuin Espoo ja lapselle järjestetään toimeksiantosuhteista perhehoitoa, tulee lapsen kotikunnan kanssa tehdä kuntalain 54 §:n mukainen sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen ja kotouttavan perhehoidon yksikön suunnitelmana on, että kotouttavan perhehoidon tiimin työntekijät voisivat työskennellä pilotin aikana niissä Uudenmaan alueen kunnissa, joissa yksityismajoitusperheitä on. Yksityismajoitusperheitä on eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Espoon kotouttavan perhehoidon tiimi työskentelisi maksimissaan kymmenen pilotissa mukana olevan Uudellamaalla asuvan lapsen kanssa, jonka kotikunta on muu kuin Espoo.

 

Kotouttava perhehoito on kokonaisuudessaan Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa toimintaa, ja kaikki kotouttavan perhehoidon kulut korvataan Espoon kaupungille täysimääräisinä. Tämä koskee myös tiimin työntekijöiden palkkakuluja. Vaikka kotouttavan perhehoidon tiimin työntekijät tarjoaisivat palveluja toisen kunnan alueella, on lapsen kotikunta vastuussa aina kotikuntalain mukaisten palvelujen järjestämisestä (muun muassa perusopetus, oppilashuolto, erikoissairaanhoito, tarvittaessa lastensuojelun tukitoimet, jälkihuolto). Toisen kunnan alueella asuvalle yksityismajoitusperheelle maksetaan kotouttavan perhehoidon tiimin toimesta toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon perhehoitolain mukaan kuuluvat palkkiot, kulukorvaukset, sekä perhehoitajien työnohjaukset ja koulutukset. ELY-keskus korvaa myös nämä kustannukset täysimääräisinä.

 

Espoon kaupunki on ollut jo useamman vuoden ajan ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten lasten palvelujen kehittäjä ja edelläkävijä. Koska kotouttavaa perhehoitoa pilotoidaan Espoossa, espoolaiset yksityismajoitusperheet pääsevät kotouttavan perhehoidon palvelujen piiriin automaattisesti. Tällä ehkäistään mahdollisen perhetyön ja sosiaaliohjauksen painetta perhesosiaalityön palveluista. Kotouttavan perhehoidon kehittäminen Espoon toimesta tuo Espoolle uuden vaihtoehdon yksin maahan tulleiden turvapaikan saaneiden lasten asumispalveluihin. Laadukas lasten kotouttava perhehoito edistää kotoutumista ja ennaltaehkäisee lasten pahoinvointia Espoo-tarinan hengessä. Kotouttavan perhehoidon järjestäminen on linjassa myös Espoo-tarinan mukaisessa yhteiskuntavastuun toteuttamisessa.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa