Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2020/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5684/02.02.00/2020

 

 

 

Tarkastuslautakunta 25.11.2020 § 108

 

 

§ 108

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2020 tammi-lokakuun osavuosikatsaus (OVK3)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Björklund Riitta

Ala-aho Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginreviisori Ala-aho Virpi

 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.10.2020 sekä arvion talousarvion toteutumisesta tilanteessa 31.12.2020.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja koko vuoden käytön ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksissa huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus laaditaan ajanjaksolta tammi- lokakuu 2020. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 23.11.2020 ja valtuustossa 3.12.2020.

 

 

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 4.12.2019. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen sitovuustasona on tehtäväalue 112 yleishallinnon pääluokassa. Tehtäväalueella ei ole toimintatuloja eikä asetettuja tulostavoitteita. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmansa 29.1.2020.

 

Toimintamenot 31.10.2020

 

Valtuusto on myöntänyt tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2020 toimintamenoihin 932 000 euroa. Toimintamenoja on toteutunut 492 000 euroa, toteuma 52,7 prosenttia.

 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen suurin määrärahavaraus ovat henkilöstökulut 606 000 euroa, josta sosiaalivakuutusmaksujen osuus on 85 000 euroa. Henkilöstökuluihin oli lokakuun 2020 loppuun mennessä käytetty 350 000 euroa, toteuma 57,7 prosenttia. Kuukausipalkkojen tilille varattiin 366 000 euroa sekä näiden osuus sosiaalivakuutusmaksuille. Ulkoisen tarkastuksen yksikössä on viisi vakituista virkaa, joista vuoden 2020 aikana on ollut täytettynä kolme ja yhden avoinna olevan viran määrärahoja on käytetty määräaikaisen tarkastusassistentin palkkaamiseen. Vuoden 2020 talousarviossa varauduttiin lisäksi yhden juniorimallin mukaisen määräaikaisen tarkastusassistentin palkkaamiseen.

 

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelmassa henkilöstökuluihin sisältyy kuukausipalkkojen lisäksi 130 000 euron varaus luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden kokous- ja vuosipalkkioille sekä näiden sosiaalivakuutusmaksuille. Kokouspalkkioiden budjettivaraus perustuu tarkastuslautakunnan työohjelmaan sekä kaupungin palkkio- ja luottamushenkilösääntöön.

 

Ulkoisten palvelujen ostoihin on varattu 192 000 euroa, josta suurin varaus on asiantuntijapalvelujen ostoihin 118 000 euroa. Määrärahaan sisältyy varaus lakisääteisen JHT-tilintarkastuspalvelun ostoihin sekä mahdollisten muiden asiantuntijapalveluiden hankintaan.  Koulutuspalveluihin on varattu 30 000 euroa ja matkakustannuksiin 10 000 euroa. Ulkoisten asiantuntijapalvelujen ostoihin on käytetty 76 000 euroa, toteutuma 39,4 prosenttia.

 

Sisäisten palvelujen ostoon on varattu 67 000 euroa. Määräraha sisältää ICT-järjestelmä- ja työasemapalvelut, siivouspalvelut sekä sisäiset vuokrat. Määrärahaa on käytetty 60 000 euroa, toteutuma 89,0 prosenttia. Sisäisten toimitilavuokrien varaus 28 000 euroa on toteutunut talousarvion mukaisesti. 

 

 

Talousarvion toteutuminen 31.10. ja vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

 

Henkilöstökuluja on toteutunut 64 000 euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana johtuen ulkoisen tarkastuksen yksikön vuoden 2020 henkilöstövajeesta, vaikka osittain jo vuonna 2019 oli virkoja avoinna.

 

Ulkoisten palvelujen ostoja on toteutunut 7 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna, jolloin ulkoisen tarkastuksen yksikön  kahdesta muutosta aiheutui noin 10 000 euron ennakoimattomat kustannukset. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna matkakustannuksien ja ateriapalvelujen tileiltä on jäänyt käyttämättä Koronarajoituksista johtuen noin 5 000 euroa. Vuonna 2019 tilintarkastuspalvelujen laskutuksissa oli kesäkuusta lokakuuhun viiveitä ja osa laskuista oli myös kirjattu kaupungin kirjanpidossa väärälle toimijalle, mikä korjattiin osavuosikatsauksen yhteydessä. Osavuosikatsaukseen toteuma kirjautui kuitenkin vielä noin 13 000 euroa liian pienenä mutta se huomioitiin ennusteessa. 

 

Sisäisiä eriä on tänä vuonna toteutunut 12 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Ulkoisen tarkastuksen yksikkö muutti 1.1.2019 alkaen pienempiin toimitiloihin, jolloin sisäinen vuokra aleni huomattavasti verrattuna vuoden 2018 vuokrakustannuksiin. Toinen muutto kesäkuussa laajempiin ja parempikuntoisiin tiloihin nosti sisäistä vuokraa jonkin verran.  Sisäisiä toimitilavuokria on lokakuun 2020 loppuun mennessä kertynyt 11 000 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Myös työasemapalvelut ja ICT-kustannukset ovat olleet jonkin verran suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan.

 

 

 

 

 

Arvio talousarvion poikkeamista 31.12.2020

 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2020 sitovan tason määräraha 932 000 euroa alittunee 225 000 euroa.

 

Suurin alitus 138 000 euroa kohdistuu henkilöstökuluihin pääasiassa avoinna olevien virkojen vuoksi. Ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan 40 000 eurolla muun muassa koronarajoitusten vuoksi vähäisen koulutuspalvelujen käytön vuoksi.  Ulkoisiin vuokriin varattu 55 000 euroa jää käyttämättä.  Sisäiset erät ylittynevät noin 8 000 euroa eri tileiltä.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa