Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 395

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6173/01.01.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 395

 

 

§ 395

Perusturvajohtajan viran vakinainen täyttäminen sosiaali- ja terveystoimessa (Pöydälle 23.11.2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sarekoski Kimmo

Lindberg Noora

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee perusturvajohtajan vakinaiseen virkaan Sanna Svahnin ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.2.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Käsittely Kauma Vuornoksen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

"Ehdotan Jorma Haapasta perusturvajohtajaksi."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 3 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Kaupunginhallitus on 31.8.2020 päätöksellään julistanut perusturvajohtajan viran haettavaksi ja haku on ollut avoinna 2.-21.9.2020 (Essi, Espoo.fi, mol.fi, monster.fi, kuntaehti.fi, LinkedIn, Twitter, Instagram, Duunitori, Helsingin Sanomat, printti + digi, HS Paikalliset: Espoo, Helsinki, Vantaa, printti, Oikotie Työpaikat, HS.fi Avainpaikka, HS Tablet Työpaikat -ilmoitus, Sosiaalisen median kampanja, HBL).

 

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä toimialan tuntemus, johtamistehtävissä hankittu hyvä kokemus sekä riittävä kielitaito.

 

Virassa menestyminen edellyttää strategista ja tavoitehakuista ajattelua sekä toimialan laajaa tuntemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, näyttöjä tuloksellisesta johtamistyöstä sekä kokemusta tuottavuuden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä.  Edelleen eduksi luetaan hyvät taidot palveluprosessien, muutosten ja ihmisten johtamisessa; myös verkostojen johtamisen osaamisesta ja kumppanuuksien hallinnasta arvioidaan olevan hyötyä.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 10 800 euroa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa kokemuslisää ja rahapalkan lisäksi tehtävään kuuluu auto- ja puhelinetu.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, hakijoiden haastatteluihin sekä virkaan sopivuuteen, josta on pyydetty psykologiset henkilöarvioinnit. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuajan jo umpeuduttua. Hakijayhteenveto on liitteenä. Hakijat esiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle 25.9. ja haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Viranhaltijoiden toteuttaman haastattelun pohjalta tehdyn esittelyn perusteella puheenjohtajisto päätti lähettää 4 hakijaa henkilöarviointiin (Jorma Haapanen, Mikko Komulainen, Sanna Svahn ja Pia Vuorela). Henkilöarviointien pohjalta toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin Haapanen, Svahn ja Vuorela. Kaupunginvaltuutetuille varattiin tilaisuus tutustua haun asiakirjoihin 2.11. ja valtuustoryhmille mahdollisuus haastatella kolmea kärkihakijaa 9.11.

 

Haun asiakirjat henkilöarviointeineen ovat valtuutettujen luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Hakijoiden arviointi

 

Kärkihakijat, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot, arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella sekä henkilöarvioinnissa että haastatteluissa:

 

-          strateginen ja tavoitehakuinen ajattelu (Haapanen, Svahn ja Vuorela erittäin vahvoja tällä osa-alueella),

-          toimialan tuntemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta (Svahn ansioitunein tällä osa-alueella),

-          tuloksellinen johtaminen (Haapanen ja Svahn ansioituneimpia tällä osa-alueella),

-          tuottavuuden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen (Haapanen ja Svahn ansioituneimpia tällä osa-alueella),

-          palveluprosessien ja muutosten johtaminen (Haapanen ansioitunein tällä osa-alueella),

-          verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen (Svahn ansioitunein tällä osa-alueella),

-          henkilöstön johtaminen (Svahn ansioitunein tällä osa-alueella)

 

Haastattelujen perusteella tehdyt havainnot olivat yhdensuuntaisia henkilöarvioinnin kanssa. Kaikki henkilöarvioinneissa olleet saivat riittävän hyvät arviot suhteessa tehtävään. Arvioitaessa hakijoita hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella soveltuu Sanna Svahn hakijoista parhaiten tehtävään. Henkilöarvioinnit ovat asiakirjoissa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 383

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee perusturvajohtajan vakinaiseen virkaan Sanna Svahnin ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.2.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Partasen ym. kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle 7.12.2020 klo 13 pidettävään kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle 7.12.2020 klo 13 pidettävään kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa