Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6475/02.05.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 09.12.2020 § 112

 

 

§ 112

Kaupunkipyöräjärjestelmän kausimaksun korotus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kajamaa Suvi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon ja Helsingin yhteisen kaupunkipyöräverkoston tähänastinen kehittyminen, sekä Helsingissä suunnitteilla olevat laajennukset, vaikuttavat kaupungeille koituvien kaupunkipyöräpalvelun vuosittaisiin kustannuksiin ja tuloihin.

 

Kaupunkipyörien koko kauden käyttömaksu on pysynyt samana vuodesta 2018. Edellisen suuren laajennuksen aikana (Itä-Helsinki), ei kaupunkipyörien käyttömaksua korotettu. Nyt käyttömaksua ehdotetaan korotettavan viidellä eurolla. Korotuksen jälkeen kausimaksu kustantaisi 35 euroa.

 

Espoon ja Helsingin yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu vaatii saman sisältöiset päätökset molemmilta kaupungeilta. HKL:n johtokunta on korotuksen jo hyväksynyt. Mikäli Espoo myös hyväksyy ehdotetun korotuksen, edellyttää laajennuksen toteutuminen vielä Helsingin kaupungilta myönteisen budjettipäätöksen kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta. Kausimaksun hintaa ei nosteta, mikäli kaupunkipyöräverkoston laajennukseen liittyvä budjettipäätös on kielteinen.

 

Helsingissä kaupunkipyörien asemaverkkoa suunnitellaan laajennettavaksi vuonna 2021 niin, että palveluverkko kattaisi koko kaupungin, lukuun ottamatta Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita (Östersundom ja Ala-Tikkurila). Laajennuksessa saataisiin 105 uutta asemaa ja 1050 uutta kaupunkipyörää, joilla täydennettäisiin myös olemassa olevaa palvelualuetta. Suunniteltu laajennus nostaa Helsingin vuosittaisia kustannuksia n. 1,5 miljoonaa euroa. Laajennuksen myötä uusia asiakkaita kaupunkipyöräpalvelulle arvioidaan tulevan noin 15 prosenttia.

 

Mikäli kausimaksua ei koroteta, Helsingin lisääntynyt matkamäärä sekä käyttötulojen vaatimattomampi kasvu voisi jopa vähentää Espoon tuloja, koska tulot jaetaan kaupunkien alueella tehtyjen matkamäärien mukaan. Kausimaksun korottaminen on siis Espoon kannalta perusteltua.

 

Kaupunkipyöräjärjestelmästä kertyneet tulot olivat vuonna 2019 noin 1,93 miljoonaa euroa. Laajennuksen myötä arvioitu 15 prosentin kasvu nostaisi tulot noin 2,22 miljoonaan euroon. Espoossa tehdään nykyisellään kaupunkipyöräjärjestelmän matkoista tämän ja edellisten vuosien perusteella noin 13 prosenttia. On arvioitu, että Helsingin laajennus nostaisi matkamääriä noin 400 000:lla, tällöin Espoon osuus kokonaismatkoista laskisi noin 11,5 prosenttiin.

 

Vuonna 2019 Espoon tulot olivat noin 292 000 euroa. Ilman kausimaksun korotusta Espoon tulojen arvioidaan laskevan noin 255 000 euroon. Mikäli kausimaksua korotetaan viidellä eurolla, arvioidaan tulojen lisääntyvän noin 15 prosenttia. Korotuksen myötä yhteenlaskettujen tulojen arvioidaan nousevan noin 2,5 miljoonaan, josta Espoon osuus olisi noin 290 000 euroa.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa