Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5424/02.02.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 09.12.2020 § 109

 

 

§ 109

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden ja investointien osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Paananen Tanja

Vainio Petri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hyväksyy

1.
liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2021 käyttötalouden osalta.

2.
liitteenä olevan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

 

 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Camilla Lindy ehdotti Ulla Palomäen kannattamana, että investointien kohteesta Niipperinpuron parantaminen siirretään 30 000 euroa Niipperintien liikenneturvallisuuden parantamiseen.

 

Keskustelun jatkuessa Marjaana Siivola ehdotti Camilla Lindyn kannattamana, että yleisten alueiden kunnossapidossa siirretään 120 000 euroa ulkoisten palvelujen ostoon mm. hiekanpoiston tehostamiseksi ja vähennys kohdistetaan tasaisesti muihin kunnossapidon toimintoihin kuten kanikannan leviämisen ehkäisyyn.

 

Topi Haarlaa, Heikki Seppä ja Jyrki Seppänen ilmoittivat kannattavansa esittelijän ehdotusta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää muutosehdotuksista. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestykset suoritetaan nimenhuutoäänestyksinä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja muutosehdotusta kannattavat äänestät "ei". Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestettäessä Lindyn ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Aulikki Pentikäinen, Jyrki Seppänen, Heikki Seppä, Fred Granberg, Topi Haarlaa, Patrik Björkenheim, Pirkko Kuusela ja Anneli Lyytikkä, yhteensä yhdeksän ääntä. Lindyn ehdotusta kannattivat Jaana Kauppila, Ulla Palomäki, Camilla Lindy ja Marjaana Siivola, yhteensä neljä ääntä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen Lindyn ehdotuksen.

 

Äänestettäessä Siivolan ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Aulikki Pentikäinen, Jaana Kauppila, Jyrki Seppänen, Ulla Palomäki, Heikki Seppä, Topi Haarlaa, Patrik Björkenheim, Pirkko Kuusela, yhteensä yhdeksän ääntä. Siivolan ehdotusta kannattivat Camilla Lindy, Anneli Lyytikkä ja Marjaana Siivola, yhteensä kolme ääntä. Fred Granberg äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen Siivolan ehdotuksen.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 3.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma vuosille 2021-2023 on laadittu toteuttaen Espoo - tarinaa ja Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa 2021-2025. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2021 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta, että investoinneista. Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

 

 

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden osalta

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma laaditaan käyttötalouden osalta palvelualueittain.

 

Teknisen lautakunnan palvelualueet ovat 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä 419 Investoinnit. Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvio palvelualueille on tulojen osalta 37,8 milj. euroa ja menojen osalta 60 milj. euroa.

 

Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa lautakunnan talousarvioesityksestä vähennettiin Infrapalveluiden toimintamenojen määrärahaa 200 000 euroa yleisten alueiden hoidosta ja lisättiin toimintamenojen määrärahaa 50 000 euroa talvipyöräilyn edistämisen ja turvallisuuden parantamiseen.  Pyöräilyn osalta lisätyllä määrärahalla jatketaan suolaharjauksen käyttöä Helsingin rajalta Lauttasaaresta Matinkylään, sekä reitillä Keilaniemi-Lehtisaari. Keilaniemi-Leppävaara reitti joudutaan vielä toistaiseksi jättämään perinteiselle hoitotasolle Kehä I työmaan vuoksi. Määrärahojen vähennys kohdistetaan katujen puhtaanapidon osalta ulkoisten palveluiden oston vähentämiseen lakaisukoneiden osalta (noin 120 000 euroa) sekä viherkunnossapidon osalta ulkoisten palveluiden ostojen vähennykseen traktoriurakoitsijoiden osalta. Tämä tarkoittaa mm. kevätpölyn kasvavia pitoisuuksia hiekannoston viivästyessä sekä hitaampaa risujen poiskuljetusta risutetuilta alueilta.

 

Edellisen muutoksen lisäksi lautakunnan esittämään talousarvioon on päivitetty kaikille palvelualueille toimitilavuokramenot uudistettujen laskutusperiaatteiden mukaisiksi. Uudistus toteutettiin kehysneutraalisti siten, että kasvaneet vuokramenot nostivat määrärahaa. Valtuuston hyväksymä talousarvio sisältää kaikki edellä mainitut määrärahamuutokset.

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden osalta on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2021 käyttösuunnitelma on liitteenä.

 

Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä vähennettiin valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa kiinteistä rakenteista ja laitteista 1,1 milj. euroa. Koneet ja kalusto määrärahaan osoitettiin neuvottelutuloksessa Tekniselle ja ympäristötoimelle 0,05 milj. euron vähennys.  Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma on tehty neuvottelutulokseen kirjatut muutokset huomioiden.

 

Valtuusto päättää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien nimetyistä yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista: Kehä I, Turunväylä, Turuntie, Kauklahdenväylä, Nupurintie ja Espoonväylä sekä joukkoliikenteen hankkeesta: Kaupunkirata ja Jokeri 1. Valtuusto päättää myös Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää tekninen lautakunta.

 

Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on liitteenä.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa