Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto
Pöytäkirja 03.12.2020/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6272/12.06.00/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 03.12.2020 § 40

 

 

§ 40

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtakunnalliset tietovarannot

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Anne

Mattila Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi selvityksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tietovarannoista.

 

 

Käsittely 

Asia käsiteltiin §:n 38 jälkeen.

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Vuonna 2017 tuli voimaan laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) ja vuonna 2018 varhaiskasvatuslaki (540/2018), jonka 13 luvussa säädetään varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Näihin säädöksiin pohjautuen Opetushallitus on valmistellut Varda ja Koski -tietovarannot.

 

Varda tietovarantoon kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Koski -tietovaranto sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Espoon varhaiskasvatuksesta Koski-tietovarantoon siirretään tietoa esiopetuksen ja esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen lapsista.

 

Espoon varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutettavasta esiopetuksesta ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta on alettu siirtää määräysten mukaista tietoa loppukeväällä 2020 alkaen. Siirtämisen käynnistyminen on edellyttänyt, että varhaiskasvatuksen toimintajärjestelmä eVakaan tehdään tiedonsiirron edellyttämät toiminnallisuudet.

 

Tietovarantoihin tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot kunnat ja kuntayhtymät. Tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevassa tutkimuksessa.

 

Opetushallitus vastaa tietovarantojen ja luovutuspalvelun ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta. Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatus- ja koulutustoimijoille sekä vastaa tietovarannon tietojen luovuttamisesta niiden hyödyntämistä varten.

 

Tietovarantoihin siirrettävää tietoa esitellään varhaiskasvatusjaoston kokouksessa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa