Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 08.12.2020/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5237/02.05.02/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 08.12.2020 § 68

 

 

§ 68

Vuosiavustukset kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Nybacka Sari
Koskela Katja
Pohjanen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuoden 2021 vuosiavustuksina kotiseutuyhdistyksille yhteensä 56 000 euroa oheisen liitteen mukaisesti.

Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lisätiedot ja lomakkeet ovat saatavilla verkkosivulla: www.espoo.fi/kulttuuriavustukset/selvitys

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle sekä kotiseututyölle. Vuosiavustuksia myönnetään espoolaisten rekisteröityjen kulttuuri- ja kotiseutuyhteisöjen toimintaan.

 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Vuosiavustusta saavien kulttuuriyhteisöjen on varattava kaupungille mahdollisuus hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin mitä avustusten käytön valvonta sitä edellyttää.

 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemukset on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan. Vuosiavustusten käyttö tulee selvittää kaupungille avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä toimitettavalla selvityksellä. Vuosiavustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Selvitys avustuksen käytöstä annetaan erillisellä selvityslomakkeella, joka liitetään uuden avustushakemuksen liitteeksi. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. Vuosiavustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tällöin selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös allekirjoituksineen sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus.

 

Yhteisöt toimivat sääntöjensä puitteissa itsenäisesti ja kulttuurilautakunta voi avustuksilla tukea yhteisöjen toimintaa silloin, kun ne toteuttavat kulttuurilautakunnan toiminnalle asettamia tavoitteita. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

 

Kaupungilla on oikeus periä myöntämänsä avustusvarat takaisin, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

 

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 27 kappaletta, avustuksia haettiin yhteensä 64 655 euroa.

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustuksina esitetään myönnettäväksi 27 hakijalle yhteensä 56 000 euroa liitteen mukaisesti.

 

Uutena hakijana vuosiavustusta esitetään Juhanilan kylän asukasyhdistys ry:lle 1000 euroa.

 

Vuosiavustuksen korotusta esitetään Karakallio-Seura ry:lle, Kauklahti-seura ry:lle, Leppävaara-seura ry:lle, Suurpelto-seura ry:lle ja Tapiolan Kilta ry:lle.

 

Vuosiavustusten korotuksella pyritään muun muassa mahdollistamaan näiden kotiseutuyhdistysten vuosittain toistuvien tapahtumien tuottaminen ilman kulttuurilautakunnalta erikseen haettavaa projektirahoitusta.

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa