Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 08.12.2020/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5237/02.05.02/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 08.12.2020 § 66

 

 

§ 66

Vuosiavustukset ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhteisöille vuodelle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja
Pohjanen Tiina
Nybacka Sari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

 

Käsittely 

Metsä ja Anthoni poistuivat esteellisinä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle. Vuosiavustuksia myönnetään espoolaisten rekisteröityjen taideyhteisöjen toimintaan.

 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemukset on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan. Vuosiavustusten käyttö tulee selvittää kaupungille avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään mennessä toimitettavalla selvityksellä. Vuosiavustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Selvitys avustuksen käytöstä annetaan erillisellä selvityslomakkeella, joka liitetään uuden avustushakemuksen liitteeksi. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. Vuosiavustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tällöin selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös allekirjoituksineen sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. 

 

Yhteisöt toimivat sääntöjensä puitteissa itsenäisesti ja kulttuurilautakunta voi avustuksilla tukea yhteisöjen toimintaa silloin, kun ne toteuttavat kulttuurilautakunnan toiminnalle asettamia tavoitteita. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

 

Vuosiavustushakemuksia ammattimaisesti johdetuille teattereille, kuoroille, museoille, orkestereille sekä festivaaleille saapui määräaikaan mennessä 18 kpl, avustuksia haettiin yhteensä 7 427 300 euroa.

 

Vuosiavustuksia ja muita tukimuotoja vuodelle 2021 esitetään myönnettäväksi 18 ammattimaiselle taide- ja kulttuuriyhteisölle yhteensä 9 850 417 euroa liitteen mukaisesti.

 

Espoo Big Band ry:lle ja April Jazzille, Espoon elokuvajuhlat ry:lle (Espoo Ciné), Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry:lle sekä Urkuyö ja Aaria ry:lle esitetään yhteensä 40 000 euron avustusta yhteisen festivaalituottajan palkkaamiseen vuodeksi 2021.

 

Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry luopuu Kamarimusiikin helmet -tapahtuman järjestämisestä vuodesta 2021 alkaen, yhdistyksen vuosiavustuksesta vuodelle 2021 leikataan tapahtuman järjestämiseen aiempina vuosina myönnetty 5000 euroa.

 

Tapiolan kuoro ry:lle esitetään 7000 euroa varastotilan vuokraan. Glims&Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:lle esitetään Ahertamon yhteiskäytössä olevien toimistotilojen tilankäyttökustannuksiin tukea 5000 euroa.

 

Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen deponoi suomalaiseen lasiin ja keramiikkaan keskittyvän kokoelmansa syksyllä 2020 Näyttelykeskus WeeGeellä sijaitsevaan EMMA - Espoon modernin taiteen museoon. Collection Kakkonen täydentää EMMAn kokonaisuutta merkittävien kokoelmien taidemuseona. EMMAssa jo nyt pysyvästi esillä olevat kokoelmat ovat Saastamoisen säätiön taidekokoelma ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma.

 

Osana Näyttelykeskus WeeGeen toiminnan kehittämistä Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry:n Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Kellomuseosäätiön hallinnoima Suomen Kellomuseo siirtyvät uusiin tiloihin KulttuuriMajakkaan Tapiolassa 1.8.2021 alkaen. Uusien museotilojen vuokrakustannuksiin Suomen Lelumuseo Hevosenkengälle esitetään vuokratukena 1.8.2021 alkaen 98 151 euroa, Suomen Kellomuseolle esitetään 1.8.2021 alkaen vuokratukena 72 449 euroa.

 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Vuosiavustusta saavien taideyhteisöjen on varattava kaupungille mahdollisuus hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin mitä avustusten käytön valvonta sitä edellyttää. 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa