Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 24.11.2020/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5981/01.01.01/2020

 

 

 

Keskusvaalilautakunta 24.11.2020 § 8

 

 

§ 8

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen kuntavaaleihin 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

 

 

 

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Sanna Suvannon selostus 

 

Keskusvaalilautakunta ottaa sihteerikseen kuntavaaleihin 2021 Risto Pirkanniemen ja oikeuttaa hänet tekemään hankintoja sekä hyväksymään talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa laskut, jotka maksetaan keskusvaalilautakunnan kustannuspaikalta 10370 Vaalit. Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan tehtävästä liitteen mukainen korvaus.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Sanna Suvannon selostuksen pohjalta.

 

 Risto Pirkanniemi poistui § 8 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § 1 kohta).             

 

 

 

Päätös  

  Keskusvaalilautakunta: 
  Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Keskusvaalilautakunnan sihteeri valmistelee keskusvaalilautakunnassa päätettävät asiat sekä toimii kokouksissa esittelijänä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri johtaa vaaliorganisaation toimintaa keskusvaalilautakunnan alaisuudessa. Tehtäviin kuuluu muun muassa vaalien organisointi ja operatiivinen johtaminen, henkilökunnan rekrytoiminen ja kouluttaminen. Keskusvaalilautakunnan sihteerin alaisuudessa toimii eri aikoina yhteensä noin 200 työntekijää.

 

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan vastuulla ovat myös ne tehtävät, jotka valtiollisissa vaaleissa kuuluvat vaalipiirilautakunnalle. Niitä ovat muun muassa ehdokasasettelun vahvistaminen, ennakkoäänten laskenta, vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta ja vaalien tuloksen vahvistaminen sekä siitä tiedottaminen.

 

Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävä on esimies- ja asiantuntijatehtävä, johon työhön kuuluu huomattava määrä ylityötä: iltatyötä, viikonlopputyötä sekä yötyötä vaalipäivänä.

Maksettavan korvauksen tulisi olla oikeassa suhteessa työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen sekä työmäärään nähden.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa