Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1
  Liite 2
Oheismateriaali
  Valtuustoaloite 25.2.2019

5116/10.03.01/2020

 

 

 

Valtuusto 16.11.2020 § 162

 

 

§ 162

Valtuustoaloite Keskuspuiston laajentamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

Leino Essi
Hokkanen Torsti

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan ja 27 muun valtuutetun 25.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen Keskuspuiston laajentamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Tiina Elo valtuuston puheenjohtaja Mykkäsen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Selostus Asia on jätetty pöydälle valtuuston kokouksessa 19.10.2020.

 

Tiina Elo ja Risto Nevanlinna sekä 27 muuta valtuutettua esittävät jättämässään valtuustoaloitteessa 25.2.2019, että selkeästi yhtenäiseen metsäalueeseen kytkeytyvät ja käytössä vakiintuneet virkistysalueet sekä voimassa olevissa asemakaavoissa virkistysalueiksi merkityt alueet liitetään osaksi Espoon Keskuspuiston osayleiskaavoja.

 

Valtuustoaloite on oheismateriaalina.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Espoon kaupunki suhtautuu myönteisesti valtuustoaloitteessa esitetyn asian tarkasteluun kokonaisuutena mahdollisissa tulevissa, uusissa yleiskaavahankkeissa.

 

Espoon Keskuspuiston ydin koostuu yleiskaavatasolla kahdesta kaavasta: Keskuspuisto I osayleiskaavasta ja Keskuspuisto II osayleiskaavasta (ks. liite 1). Näitä kaavoja rajaavat Espoon eteläosien yleiskaava, Henttaan osayleiskaava ja Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa II. Näihin sisältyy useita Keskuspuistoon suoraan liittyviä viheralueita (ks. liite 2).

 

Keskuspuiston lähialueilla tapahtuva asemakaavasuunnittelu ja rakentaminen perustuvat näihin voimassa oleviin yleiskaavoihin. Metsäalue ei asemakaavoituksen kautta pienene enempää kuin mitä voimassa olevat yleiskaavat mahdollistavat.

 

Lisäksi valmistelussa on Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, joka tulee korvaamaan osia Espoon pohjoisosien yleiskaavan osasta II, rajautuen Keskuspuiston kaavojen pohjoisosiin.

 

Aloitteessa kuvataan hyvin Keskuspuiston keskeinen rooli Espoon viherrakenteessa: se on keskeinen luontoalue monine luontoarvoineen, mahdollistaa virkistäytymisen sekä tarjoaa lukuisia muita ekosysteemipalveluita alueensa merkittävimpänä yhtenäisenä viheralueena. Viher- ja ulkoilualueet ovat espoolaisille useiden kyselyiden perusteella hyvin tärkeitä.

 

Viheralueverkoston kehittämiseen kokonaisuutena Espoossa onkin viime aikoina Espoon kaupunkisuunnittelussa paneuduttu useamman kehittämistyön kautta: muun muassa jo vuonna 2014 alkaneen nk. viherkudelmatyön yhteydessä on tarkasteltu Espoon keskeisiä viheraluekokonaisuuksia ja tunnistettu Espoon siniviherrakenteen nykytilaa sekä hahmoteltu siniviherrakenteen kokonaisuutta. Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa - tarkastelussa (Espoo 2018) Keskuspuiston asutukseen rajautuvat reunat nousivat erityisesti ekosysteemipalveluiden tarjonnan kannalta monipuolisiksi alueiksi.

 

Sekä viherkudelmatyössä että ekosysteemipalveluanalyysiä tehtäessä Keskuspuiston avainrooli niin luonto- kuin virkistysarvojen sekä ekosysteemipalveluiden tuottamisen näkökulmasta on tunnistettu.

 

Jatkossa yleiskaavoitettua Keskuspuistoa sekä siihen suoraan toiminnallisesti tai ekologisesti liittyviä käytössä vakiintuneita, virkistykseen asemakaavoitettuja tai suojeluun varattuja alueita tullaan tarkastelemaan yhtenä kokonaisuutena mahdollisimman laajan yhtenäisen viher- ja virkistysalueen säilyttämiseksi kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

 

Keskuspuistossa ja sen lähialueilla voimassa olevien yleiskaavojen rajauksia tullaan tarkistamaan em. periaatteiden mukaisesti osana uutta koko Espoon yleiskaavatyötä.

 

Keskuspuistossa ja sen lähialueilla on voimassa olevat yleiskaavat. Muutokset yleiskaavoihin voidaan tehdä vain laatimalla uusi yleiskaava, joka korvaa vahvistuessaan voimassa olevat yleiskaavat.

 

Keskuspuiston toiminnallisen kokonaisuuden vahvistamiseksi on syytä tarkastella erilaisia mahdollisuuksia kytkeä siihen lähiympäristön alueita. Keskuspuiston kehittämistä tukevat selvitykset ja viitesuunnitelmat toimivat tärkeänä osana lähtöaineistoa, kun alueiden uusi yleiskaavoitus tulee ajankohtaiseksi.

 

Aiemmat päätökset

 

Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 102

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan ja 27 muun valtuutetun 25.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen Keskuspuiston laajentamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Partanen Anthnonin kannattamana ehdotti, että "palautetaan vastaus uudelleen valmisteltavaksi siten, että jatkossa yleiskaavoitettua Keskuspuistoa sekä siihen suoraan toiminnallisesti tai ekologisesti liittyviä käytössä vakiintuneita, virkistykseen asemakaavoitettuja tai suojeluun varattuja alueita tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena mahdollisimman laajan yhtenäisen viher- ja virkistysalueen säilyttämiseksi kasvavan asukasmäärän tarpeisiin."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Partasen palautusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus palauttaa vastauksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että jatkossa yleiskaavoitettua Keskuspuistoa sekä siihen suoraan toiminnallisesti tai ekologisesti liittyviä käytössä vakiintuneita, virkistykseen asemakaavoitettuja tai suojeluun varattuja alueita tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena mahdollisimman laajan yhtenäisen viher- ja virkistysalueen säilyttämiseksi kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

 

Kaupunginhallitus 5.10.2020 § 318

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan ja 27 muun valtuutetun 25.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen Keskuspuiston laajentamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuusto 19.10.2020 § 152

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan ja 27 muun valtuutetun 25.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen Keskuspuiston laajentamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Puheenjohtaja Mykkänen Uotilan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös Valtuusto:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa