Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5721/02.02.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 98

 

 

§ 98

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 osavuosikatsaus 3 kunnallisteknisten investointien sekä käyttötalouden osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan vuoden 2020 osavuosikatsauksen 3 käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi liitteen mukaiset määrärahasiirrot.

 

Käsittely 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

 

Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus ajalta tammi - lokakuu sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

 

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun osavuosikatsauksen 23.11.2020 ja valtuusto 3.12.2020.

 

 

Teknisen lautakunnan sitovien tulojen ja menojen toteutuminen

 

Käyttötalous

 

Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 37,8 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 34,1 milj. euroa (90 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 6,3 miljoonaa euroa yli talousarvion johtuen pääasiassa maankäyttömaksutulojen ennustetusta toteumasta 5 milj. euroa yli talousarvion. Sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulussa nopeammin. Määrärahamuutoksena esitetään kustannuspaikan 41301 tulojen lisäämistä 5,0 miljoonalla eurolla.

 

Talousarvion mukaan teknisen lautakunnan menot ovat 60 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 47,5 milj. euroa (79 %).

 

Kunnallistekniikan investoinnit

 

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infraan rakentamiseen. Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn. Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä. Pääosin kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelemään hankkeiden rahoituksen sisäisesti; hankkeita uudelleen aikatauluttamalla, mutta Kehä I Laajalahdessa hankkeelle tarvitaan lisämäärä vuodelle 2020. Kyseisessä urakassa urakoitsija on poikkeuksellisen hyvin pystynyt edistämään työtään. Työmaan valmiusaste on noin 80 % ja arvioitu valmistuminen on ensi juhannukseen mennessä. Urakka on noin puoli vuotta edellä aikataulusta ja kokonaiskustannus ei ole kasvanut.

 

Raide-Jokeri on varsinkin Espoon osalta edennyt merkittävän hyvin vuonna 2020. Onnistuneet liikennejärjestelyt, koronaepidemian hiljentämä työmatkaliikenne sekä alkuvuoden 2020 leuto säätila ovat mahdollistaneet rakentamisen ennakoitua kiivaammassa tahdissa. Määrärahan lisäys johtuu hankkeen hyvästä edistymisestä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy ennallaan. Hankkeen valtionavustus kirjataan tuloksi saamalle vuodelle niihin kohdistuvien menojen kanssa, joten tuloarviotakin kasvatetaan vastaavasti.

 

Suurpellon taseyksikkö

 

Määrärahan vähennys johtuu Kyläsepäntien joukkoliikennekadun urakan viivästymisestä. Rakennussuunnitelmien viimeistelyvaiheessa kävi ilmi, etteivät kaikki maanhankinnan tehtävät olleet toteutuneet odotetusti. Tällä hetkellä suunnitelma-aineistoa muokataan ja viimeistellään. Urakka pyritään aloittamaan joulukuussa 2020.

 

Tapiolan Taseyksikkö

 

Laajan Kehä I Keilaniemessä- urakan taloudellisen loppuselvityksen valmistuminen on viivästynyt ja viimeiset maksuerät tulivat vuodelle 2020, johon ei oltu talousarviossa valmistauduttu. Keilaniemen ramppien suunnittelu Länsiväylälle on alkanut, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Lisäksi Raide-Jokerin liittyvät hankkeet ovat edenneet arvioitua nopeammin Otaniemen alueella.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa