Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5067/00.04.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 72

 

 

§ 72

Edustajan määrääminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pesonen Tiina

Penttinen Jukka

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän 29.10.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen kehittämispäällikkö Ida Stolt-Haglundin

2
antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esitys

- talousarvion 2020 muutoksesta
- vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta ja vuoden 2021 talousarviosta kuitenkin niin, että vuoden 2021 toimintamenot tulee tasapainottaa saataviin tuloihin ilman omistajakuntien maksuosuuden lisäämistä
-kokouspalkkioista ja korvauksista vuodelle 2021.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

 

 

Selostus Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.10.2020 klo 17.00 alkaen.

 

Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa, jonka voimassa oleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat, äänivalta ja osuudet ovat seuraavat:

  

 

Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

1. Talousarvion muutos 2020

 

Vuoden 2020 taloustilanteeseen ovat vaikuttaneet Covid-19 pandemia sekä viranomaisten rajoitukset. Maaliskuun puolivälistä saakka opetusta on toteutettu etäopetuksena ja kesän ajalta toiminta peruutettiin lähes kokonaan.

Tämä on aiheuttanut toimintatuottojen putoamisen. Valtiolta saatu korona-avustus sekä mahdollinen uusi saatava avustus pienentävät hieman tuottojen laskua. Arviona on, että vuoden 2020 toimintatuotot jäisivät kuitenkin n. 379 400 euroa talousarviosta.

 

Koronan takia myös toimintakulut jäävät alle talousarvion. Keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta sekä hallintohenkilökunta olivat kokonaan tai osittain lomautettuina kevään ja kesän aikana. Säästöjä kertyy myös palveluostoista sekä tarvikehankinnoista. Arviona on, että säästöjä kertyy n. 381 500 euroa.

 

Toimintatuottojen sekä toimintakulujen muutoksen takia esitetään talousarvion muutosta vuodelle 2020. Muutetussa talousarviossa toimintatuotot olisivat 1 388 100 euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa ovat 1 767 500 euroa. Toimintakulut olisivat 1.417.200 euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa ovat 1 798 700 euroa. Tilikauden alijäämäksi tulisi 92 900 euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa ovat 85 100 euroa.

 

Saadut säästöt sekä korona-avustukset kompensoivat lähes kokonaan toimintatuottojen laskun. Muutetussa talousarviossa alijäämää kertyisi n. 7.800 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

 

2. Taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 sisältäen talousarvion vuodelle 2021

 

Vuoden 2021 talousarviossa toimintatuotot ovat 1 583 000 euroa ja toimintakulut ovat 1 620.000 euroa.  Tilikauden tulos on

negatiivinen 111 300 euroa ja alijäämää kertyy 99 500 euroa.

 

Koronaepidemia on vaikuttanut taloustilanteeseen ja arviona on, että valtionosuudet laskevat jonkin verran tulevina vuosina. Vuonna 2020 aloittaneiden opiskelijoiden määrä pitkissä koulutuksissa on ollut 75 opiskelijaa eli n. 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytkursseissa tilanne on ollut parempi. Vuodelle 2021 on asetettu tavoitteeksi kasvattaa opiskelijamääriä pitkissä koulutuksissa 90 opiskelijan tasolle.

 

Vuoden 2021 talousarvioon liittyen on esitetty seuraavia tasapainottamistavoitteita:

- että syksyllä 2021 on oltava vähintään 94 opiskelijaa ja että noin 50 opiskelijaa asuu koulun sisäoppilaitoksessa

- että henkilöstökustannukset pidetään kohtuullisella tasolla

- että noudatetaan tiukkaa taloudellista linjaa kaikissa toiminnoissa

- että ylläpitäjän jäsenkunnat maksavat maksuosuuksia yhteensä

80.000 euroa. Investointeihin ei haeta erillisiä maksuosuuksia.

- että kansanopisto rakentaa edelleen mahdollisuuksia lisätä koulun tilojen vuokraamista ulkopuolisille toimijoille.

 

Odotettu valtionosuuden leikkaus ja opiskelijoiden määrän väheneminen edellyttää jäsenkunnilta maksuosuuksia vuoden 2021 talousarvioon. Maksuosuuksista määritellään perussopimuksessa § 17.

 

Ennakkomaksujen osuudet vuodelle 2021 jaetaan opiskelijamäärän suhteessa jäsenkunnille:

 

 

Kunta

Opiskelijamäärä (KA)

Ennakkomaksu, €

Espoo

5,5

11 733,33

Kauniainen

2,5

5 333,33

Hanko

2

4 266,67

Inkoo

1,5

3 200,00

Kirkkonummi

2,5

5 333,33

Raasepori

22

46 933,33

Siuntio

0,5

1 066,67

Vantaa

1

2 133,33

Yhteensä

37,5

80 000,00

 

Maksuosuudet laskutetaan kahdessa erässä, 30.6.2021 ja 30.11.2021.

 

Vuoden 2021 suunnitellut investoinnit ovat yhteensä 32 000 euroa. Investointeihin ei haeta rahoitusta jäsenkunnilta.

 

3. Vuoden 2021 palkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen vahvistaminen

 

Palkkioihin, matkakorvauksiin ja päivärahoihin ei esitetä korotuksia.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa