Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.08.2021 klo 17:30 - 20:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
95   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
96   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
97   Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
98   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
99   Varavaltuutetun eronpyyntö ja täydennysvaali
100   Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen vaali
101   Tarkastuslautakunnan vaali
102   Keskusvaalilautakunnan vaali
103   Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali
104   Hallintosäännön tarkistaminen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokoonpanon ja tehtävien osalta
105   Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja sen jaoston vaali
106   Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja nuorisoasiainjaoston vaali
107   Svenska rum -lautakunnan vaali
108   Liikuntalautakunnan vaali
109   Kulttuurilautakunnan vaali
110   Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali
111   Teknisen lautakunnan vaali
112   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vaali
113   Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien jäsenien nimeäminen
114 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan (Pöydälle 17.5.2021 ja 7.6.2021)
115   Metsolan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
116 Valtuustokysymys rakennusurakoiden hankintaperiaatteista ja arviointi toimittajan kyvystä suoriutua sitoumuksista
117 Valtuustokysymys kaupunkiviihtyvyyden lisäämiseksi
118 Valtuustoaloite vanhempien tukemisesta
119   Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset

Osallistuja Tehtävä
Viljakainen Paula puheenjohtaja § 95-98
Partanen Henna puheenjohtaja § 99-119
Aaltonen Juri valtuutettu
Ahlfors Tiina valtuutettu
Alaviiri Kaisa valtuutettu
Ali Abdirahman valtuutettu
Ampuja Ari valtuutettu
Aro Olli valtuutettu
Arstila Leila valtuutettu
Cederlöf Karin valtuutettu
Elo Simon valtuutettu
Elo Tiina valtuutettu
Elolahti Auli valtuutettu
Fagerström Noora valtuutettu
Gestrin Christina valtuutettu
Grönroos Simo valtuutettu
Guzenina Maria valtuutettu
Gästrin Eva-Lena valtuutettu
Havu Isto valtuutettu
Hietanen-Tanskanen Ira valtuutettu
Hopsu Inka valtuutettu
Hyrkkö Saara valtuutettu
af Hällström Nina valtuutettu
Jama Mohamed Ali valtuutettu
Juvonen Arja valtuutettu
Järvenpää Kaarina valtuutettu
Järvinen Hannu valtuutettu
Kajava Henna valtuutettu
Karimäki Johanna valtuutettu
Katainen Mervi valtuutettu
Kauma Pia valtuutettu
Kauste Mika valtuutettu
Keisteri-Sipilä Elli valtuutettu
Kemppi-Virtanen Pirjo valtuutettu
Kerola Hannele valtuutettu
Keronen Jiri valtuutettu
Kilpijoki Kerttu-Liisa valtuutettu
Kivekäs Liisa valtuutettu
Koponen Noora valtuutettu
Korhonen Henri valtuutettu
Kurri Vanessa valtuutettu
Laakso Mikko valtuutettu
Laakso Ville valtuutettu
Lahtinen Teemu valtuutettu
Laiho Mia valtuutettu
Laukkanen Antero valtuutettu
Limnéll Jarno valtuutettu
Lindholm Julia valtuutettu
Löyttyniemi Meri valtuutettu
Markkula Markku valtuutettu
Marttila Helena valtuutettu
Mykkänen Kai valtuutettu
Nevanlinna Risto valtuutettu
Niemi Marika valtuutettu
Nieminen Pinja valtuutettu
Nores Mia valtuutettu
Pakarinen Riikka valtuutettu
Palomäki Ulla valtuutettu
Pentikäinen Aulikki valtuutettu
Portin Anders valtuutettu
Poutala Mika valtuutettu
Puntila Päivi valtuutettu
Ruoho Veera valtuutettu
Sammallahti Tere valtuutettu
Saramäki Sara valtuutettu
Seppälä Peppi valtuutettu
Sistonen Markku valtuutettu
Stenvall Nora valtuutettu
Särkijärvi Jouni J. valtuutettu
Uotila Kari valtuutettu
Valle Jaana valtuutettu
Vanhanen Joel valtuutettu
Vehmanen Emma-Stina valtuutettu
Vuornos Henrik valtuutettu
Värmälä Johanna valtuutettu
Virolainen Juho nuorisovaltuuston edustaja
Mäkelä Jukka kaupunginjohtaja
Svahn Sanna perusturvajohtaja
Rinta-aho Harri kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
Isotalo Olli kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Pajakoski Johanna viestintäjohtaja
Konttas Ari rahoitusjohtaja
Syrjänen Markus hallinto- ja kehittämisjohtaja
Ala-aho Virpi kaupunginreviisori
Majuri Jouni kaupunginsihteeri, sihteeri