Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 04.03.2021 klo 17:30 - 18:48 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
21   Val av protokolljusterare
22 Godkännande av verksamhetsplanen för år 2021 för nämnden Svenska rum
23   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner
24   Beslut, brev och aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Ketonen Timo ekonomi- och förvaltningsdirektör
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare

Nähtävilläolo  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Alkaen 09.03.2021