Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 19.11.2020 klo 17:30 - 19:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
87   Val av protokolljusterare
88 Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 3 per 31.10.2020 för nämnden Svenska rum
89 Sammanslagning av Bergans daghem och Boställs daghem
90 Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo
91   Ändring i antagningsgrunderna till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium
92   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Osallistuja Tehtävä
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Träskelin Heidi specialplanerare
Lanu Karolina informatör
Pullinen Paula sekreterare

Nähtävilläolo  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Alkaen 24.11.2020